Sta ‘s stil: ‘Veertig’

Sta eens stil

Veertig dagen woestijn: een eindeloze tocht, te midden van leegte en dorheid. Geen gisteren en geen morgen meer, enkel een zweempje vandaag… Elk gevoel voor richting valt weg. Eenzaam en alleen val je ten prooi aan angst en twijfels. Binnen in je geen harmonie, enkel chaos en verwardheid én een confrontatie met je diepste zelf, met je verlangens en dromen. …

Sta ‘s stil: ‘Veertig’

Sta ‘s stil: ‘Rein maken’

Sta eens stil

Dit vroeg de melaatse aan Jezus. Hij was een uitgestotene, omwille van het besmettingsgevaar… Maar nog erger : melaatsheid werd toen gezien werd als straf van God. Ook de toegang tot de tempel werd hem ontzegd. Kan je je nog meer afgeschreven voelen ?… Melaatsheid is als ziekte duidelijk te zien : we kennen de beelden van verwrongen gezichten en …

Sta ‘s stil: ‘Rein maken’

Sta ‘s stil: ‘Demonen’

Sta eens stil

Komen vaak voor in het evangelie de laatste weken… Wat zijn dat precies? Spookachtige figuren uit ‘Ghostbusters’? Of lelijke wezens uit de Hobbit of The Lord of the Rings of zo? Of van die afzichtelijke gedrochten uit Harry Potter? Een ‘demon’ is in het christendom een gevallen engel en is geëvolueerd in de richting van een ‘boze of onreine geest’. …

Sta ‘s stil: ‘Demonen’

Sta ‘s stil: ‘Vrije mensen’

Sta eens stil

In de macht zijn van een onreine geest en die uitdrijven! Dat deed Jezus in Kafarnaüm! Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ook bij ons, mensen van nu, is de geest soms vertroebeld. Vol zijn van steeds maar geldgewin en machtswellust maakt dat je eraan vastzit. Je zit vast aan hebzucht en overheersingsdrang. Je kunt eigenlijk niet meer helder denken. De enige …

Sta ‘s stil: ‘Vrije mensen’

Sta ‘s stil: Vissers van mensen worden

Sta eens stil

In ’n notedop van drie werkwoorden vernemen we wat Jezus kwam doen, wat Hij nog doet en wat Hij blijvend zal doen: verkondigen ‘Het Rijk Gods is nabij, bekeert u en geloof in de blijde boodschap’. Anders gezegd: aan het Rijk Gods moet je bouwen en werken. Daarvoor zal steeds bekering nodig zijn om u te (her)oriënteren en voldoende verbonden …

Sta ‘s stil: Vissers van mensen worden

Sta ‘s stil: Zie het Lam van God

Sta eens stil

Zij zagen Hem en ze wisten meteen: dit is een mens van God, het Lam van God. Je kan dat zien als iemand God uitstraalt. ‘Waar ben je thuis?” vroegen zij. ‘Kom en zie’, zei Hij. Ze gingen mee en gaandeweg zagen ze waar Hij thuis was. Gaandeweg leer je zien en kom je tot inzicht… Ze bleven bij Hem. …

Sta ‘s stil: Zie het Lam van God

Sta ‘s stil: De wijzen uit het Oosten

Sta eens stil

De wijzen uit het Oosten volgen de ster in het duister, in een sterk geloof in een nieuwe toekomst. Welke ster volgen wij? Durven wij vertrouwen in een nieuwe toekomst ondanks alle duister in de wereld? De wijzen uit het Oosten vragen de weg aan de koningen. Maar ze krijgen geen antwoord, ze worden op weg gestuurd, om verraad en …

Sta ‘s stil: De wijzen uit het Oosten

Sta ‘s Stil: Sagrada Familia

Sta eens stil

Ooit in Barcelona de Sagrada Familia bezocht? Een kerk, een basiliek intussen, gewijd aan de Heilige Familie. Om de Sagrada Familia te bezoeken moet je veel geduld hebben. Ofwel reserveer je vooraf via het net, ofwel ga je langs bij de toeristische dienst in de hoop dat er de komende dagen toch nog ergens een groep is waar je bij …

Sta ‘s Stil: Sagrada Familia

Sta ‘s Stil: Geloof dat leven schenkt

Sta eens stil

Op de vierde adventszondag is Maria de sleutelfiguur. Ze heeft haar plaats naast Jesaja en Johannes de Doper, die andere grote advent figuren. Zonder haar zouden we Jezus niet kennen… Jesaja en Johannes de Doper waren wegbereiders. Maria kent de weg al. Ze weet zich in Gods hand. Ze kent de grote verhalen uit de bijbel. Ze is één en …

Sta ‘s Stil: Geloof dat leven schenkt

Sta ‘s Stil: Wie ben je?

Sta eens stil

Wie ben je? Neen, niet wat ben je, maar wie ben je? De vraag aan Johannes de Doper is een dagelijkse vraag die mensen zichzelf kunnen, mogen (moeten?) stellen. Wie…? Een mens in staat tot liefde, tot bewogenheid voor medemensen die het moeilijk hebben? Wie…? Een mens in staat tot verontwaardiging voor leiders die verkeerde beslissingen nemen of voor de …

Sta ‘s Stil: Wie ben je?