Vormsel

De voorbereiding op het vormsel

Als kinderen twaalf jaar worden, kunnen ze ervoor kiezen om gevormd te worden. In elke parochiekern van onze Emmaüsparochie staat een enthousiaste catechistenploeg klaar om met deze kinderen op weg te gaan naar het vormsel. Gedurende enkele maanden willen ze zich tijdens de vormselcatechese voorbereiden op dit belangrijk moment. Maar ook de ouders zijn daarbij een onmisbare schakel. Voor de jongeren is het belangrijk om te ervaren dat ze niet alleen staan in hun keuze voor het vormsel, dat ze zich omringd weten door mensen die van harte voor hen supporteren. Samen met de catechisten, hun ouders en leeftijdsgenoten mogen ze verder de wereld van ons geloofsverhaal ontdekken. Ze komen er op het spoor van het Jezusverhaal en mogen ervaren dat dit verhaal tot op vandaag verder gaat in veel mensen en gemeenschappen.

De vormselcatechese en de organisatie van het vormsel is een parochiaal gebeuren en wordt niet georganiseerd vanuit de school. Dat betekent dus dat de kinderen in principe gevormd worden in de parochiekern van de Emmaüsparochie waar ze wonen.

Indien u niet op het grondgebied van onze Emmaüsparochie woont, vragen we om contact op te nemen met de priester of de verantwoordelijke(n) van uw eigen parochie. Hou er rekening mee dat de vormselcatechese in veel parochies al vroeg in het schooljaar start.

Samenwerking tussen de verschillende kernen

Binnen de Emmaüsparochie is er een groeiende samenwerking tussen de vormselcatechese van de verschillende parochiekernen. Doorheen het catechesejaar zijn er twee momenten waarop alle vormelingen van de Emmaüsparochie bijeenkomen. Bij het begin van de catechese trappen ze samen het nieuwe catechesejaar af tijdens een spetterende Kick-Off. In de loop van het jaar verzamelen ze opnieuw om samen een Jezusfilm te bekijken en bespreken.

Sommige kernen werken tijdens het jaar ook verder samen voor hun andere activiteiten. Meer informatie hierover krijgt u bij de inschrijving van uw kind  of op de eerste ouderavond die in uw kern georganiseerd wordt.

Data vormselcatechese 2018

Kick-Off:  zaterdag 27 januari 2018

Jezusfilm:  zaterdag 24 maart 2018

Vormselviering:  in het weekend van 26 en 27 mei 2018

Het exacte tijdstip voor de vormselviering van uw kind verneemt u via de catecheseverantwoordelijken van elke parochiekern.

Planning per kern voor het vormsel 2018

De planning per kern kan je hieronder downloaden.

Sint-Andries KLIK HIER om de activiteitenkalender te downloaden

Vormgroep
Sint-Andries 2017

 

 

 

 

 

 

Sint-Baafs 2018 Kalender vormselcatechese Sint-Baafs

Vormgroep
Sint-Baafs 2017

 

 

 

 

 

 

Sint-Godelieve 2017 kalender vormselcatechese Sint-Godelieve

Vormgroep
Sint-Godelieve 2017

 

 

 

 

 

 

Sint-Michiel klik hier om de activiteitenkalender te raadplegen.

Vormgroep
Sint-Michiel 2017

 

 

 

 

 

 

Sint-Willibrord 2017 kalender vormselcatechese sint-Willibrord

Vormgroep
Sint-Willibrord 2017

 

 

 

 

 

 

Vormsel in 2018, 2019 en 2020

De vormselvieringen in de Emmaüsparochie zullen in 2018 plaatsvinden op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018, dat is het weekend na Pinksteren.

In 2019 vinden de vormselvieringen plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juni, dat is het weekend van Pinksteren.

In 2020 vinden de vormselvieringen plaats op zaterdag 23 en zondag 24 mei.

Verantwoordelijken voor de vormselcatechese

Met al uw vragen over vormsel en vormselcatechese kan u terecht bij de catecheseverantwoordelijke van uw kern.  U vindt hun gegevens hieronder, en u kan hen meteen rechtstreeks een mail sturen.

Sint-Andries:
Maria Ghyoot, Sint-Hubertuslaan 6, 8200 Sint-Andries
gsm 0473 46 03 19
e-mail: mghyoot@telenet.be

Sint-Baafs:
Annemie Cornillie, Hogeweg 15, 8200 Sint-Andries
tel. 050 31 53 61
e-mail: annemie.cornillie@hotmail.com

Sint-Godelieve:
Riet Versluys, Kaproenenhof 30, 8200 Sint-Michiels
tel. 050 38 95 42 of gsm 0495 38 62 41
e-mail: riet.versluys@telenet.be

Sint-Michiel:
Rita Tyberghien, Ter Zwaenekerke 6, 8200 Sint-Michiels
tel. 050 67 00 92
gsm 0474 23 41 46
e-mail: ritatyberghien@gmail.com

Sint-Willibrord:
Wilfried Dumarey, Jonkheer Paul Coppietersdreef 43, 8200 Sint-Andries
tel. 050 67 09 29
e-mail: wilfried.dumarey@telenet.be

Vormsel