Vormsel

De voorbereiding op het vormsel

Als kinderen twaalf jaar worden, kunnen ze ervoor kiezen om gevormd te worden. In elke parochiekern van onze Emmaüsparochie staat een enthousiaste catechistenploeg klaar om met deze kinderen op weg te gaan naar het vormsel. Gedurende enkele maanden willen ze zich tijdens de vormselcatechese voorbereiden op dit belangrijk moment. Maar ook de ouders zijn daarbij een onmisbare schakel. Voor de jongeren is het belangrijk om te ervaren dat ze niet alleen staan in hun keuze voor het vormsel, dat ze zich omringd weten door mensen die van harte voor hen supporteren. Samen met de catechisten, hun ouders en leeftijdsgenoten mogen ze verder de wereld van ons geloofsverhaal ontdekken. Ze komen er op het spoor van het Jezusverhaal en mogen ervaren dat dit verhaal tot op vandaag verder gaat in veel mensen en gemeenschappen.

De vormselcatechese en de organisatie van het vormsel is een parochiaal gebeuren en wordt niet georganiseerd vanuit de school. Dat betekent dus dat de kinderen in principe gevormd worden in de parochiekern van de Emmaüsparochie waar ze wonen.

Indien u niet op het grondgebied van onze Emmaüsparochie woont, vragen we om contact op te nemen met de priester of de verantwoordelijke(n) van uw eigen parochie. Hou er rekening mee dat de vormselcatechese in veel parochies al vroeg in het schooljaar start.

Samenwerking tussen de verschillende kernen

Binnen de Emmaüsparochie is er een groeiende samenwerking tussen de vormselcatechese van de verschillende parochiekernen. Doorheen het catechesejaar zijn er twee momenten waarop alle vormelingen van de Emmaüsparochie bijeenkomen. Bij het begin van de catechese trappen ze samen het nieuwe catechesejaar af tijdens een spetterende Kick-Off. In de loop van het jaar verzamelen ze opnieuw om samen een Jezusfilm te bekijken en bespreken.

Sommige kernen werken tijdens het jaar ook verder samen voor hun andere activiteiten. Meer informatie hierover krijgt u bij de inschrijving van uw kind  of op de eerste ouderavond die in uw kern georganiseerd wordt.

Data vormselcatechese 2018

Kick-Off:  zaterdag 27 januari 2018

 

Jezusfilm:  zaterdag 24 maart 2018

Vormselvieringen:

zaterdag 26 mei 2018: Sint-Andries: 14u30 – Sint-Willibrord: 14u30 – Sint-Godelieve: 17u

zondag   27  mei 2018:  Sint-Michiel: 10u – Sint-Baafs: 10u30

 

De planning per kern kan je hieronder downloaden.

Sint-Andries  2018 Kalender vormselcatechese Sint-Andries

Sint-Baafs 2018 Kalender vormselcatechese Sint-Baafs

Sint-Godelieve 2018 Kalender vormselcatechese Sint-Godelieve

Sint-Michiel 2018 Kalender vormselcatechese Sint-Michiel

 

Sint-Willibrord  2018 Kalender vormselcatechese Sint-Willibrord

 

Vormsel in de Emmaüsparochie in 2019 en 2020:

In 2019 vinden de vormselvieringen plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juni, dat is het weekend van Pinksteren.

In 2020 vinden de vormselvieringen plaats op zaterdag 23 en zondag 24 mei.

Verantwoordelijken voor de vormselcatechese

Met al uw vragen over vormsel en vormselcatechese kan u terecht bij de catecheseverantwoordelijke van uw kern.  U vindt hun gegevens hieronder, en u kan hen meteen rechtstreeks een mail sturen.

Sint-Andries:
Maria Ghyoot, Sint-Hubertuslaan 6, 8200 Sint-Andries
gsm 0473 46 03 19
e-mail: mghyoot@telenet.be

Sint-Baafs:
Annemie Cornillie, Hogeweg 15, 8200 Sint-Andries
tel. 050 31 53 61
e-mail: annemariecornillie@gmail.com

Sint-Godelieve:
Riet Versluys, Kaproenenhof 30, 8200 Sint-Michiels
tel. 050 38 95 42 of gsm 0495 38 62 41
e-mail: riet.versluys@telenet.be

Sint-Michiel:
Rita Tyberghien, Ter Zwaenekerke 6, 8200 Sint-Michiels
tel. 050 67 00 92
gsm 0474 23 41 46
e-mail: ritatyberghien@gmail.com

Sint-Willibrord:
Wilfried Dumarey, Jonkheer Paul Coppietersdreef 43, 8200 Sint-Andries
tel. 050 67 09 29
e-mail: wilfried.dumarey@telenet.be

Vormsel