In memoriam Adriaan Naert

Nieuws

Dag Adriaan, We kennen elkaar al heel lang, van toen we samen in onze jonge jaren bouwkampen organiseerden. Later werden we collega’s in naburige parochies. Ik heb je steeds gekend als een gedreven priester, bezield voor de goede zaak en voor de mensen. Een echte bestuurder was je niet. Een manager nog veel minder. Je hield van het concrete dagelijkse …

In memoriam Adriaan Naert

Een nieuwe eerste-communie-werking

Nieuws

Dit jaar verandert de eerstecommuniewerking in onze Emmaüsparochie grondig. Er komt een gloednieuw aanbod voor alle zevenjarigen én hun ouders als voorbereiding op de communieviering. De kinderen verkennen in de loop van het jaar zes thema’s die aansluiten bij eucharistie vieren, bij vieren rond de tafel van vriendschap en verbondenheid. De ouders krijgen de kans om met activiteiten, verhalen, rituelen…, …

Een nieuwe eerste-communie-werking

Sta eens stil (bij Mc. 10, 17-27)

Sta eens stil

Jij met je groot en onbestemd verlangen naar geluk en echt leven en met de vraag wat je daarvoor doen moet. Jij die wel weet dat het niet volstaat om alleen maar goed te zijn, dat er meer nodig is dan niet doden, stelen en bedriegen – dat is al heel wat, maar niet genoeg. Het verlangen in jou gaat …

Sta eens stil (bij Mc. 10, 17-27)

Sta eens stil (bij Mc. 10,2-16)

Sta eens stil

Sommige lezingen uit het evangelie kunnen hard aan komen bij mensen. En de lezing van dit weekend is er wel zo eentje. Het is de bekende passage waarin de volgende woorden klinken: “Wat God heeft verbonden, moet de mens niet scheiden…” Er zijn bergen boeken neergepend over dat ene zinnetje. Het is voer geweest – en nog steeds – voor …

Sta eens stil (bij Mc. 10,2-16)

Verslag Startviering Emmaüs

Nieuws

De officiële start van de Emmaüsparochie is niet onopgemerkt voorbijgegaan.  Er waren heel wat extra stoelen nodig om alle parochianen een plaats te geven die op zondag 13 september in de kerk van Sint-Baafs de aanstelling van het Emmaüsteam wilden bijwonen. Het is een heel feestelijke viering geworden.  De zangers van alle koren van de nieuwe parochie hadden de handen …

Verslag Startviering Emmaüs

Sta eens stil (bij Mc, 9, 38-43.45. 47-78)

Sta eens stil

“Het zijn buitenstaanders, andersdenkenden, andersgelovigen, vreemde mensen… Hoe kan het nu goed zijn wat zij doen of hoe zij denken? Hoe durven zij, in godsnaam, handelen in Gods naam? Is dat niet iets wat ons is voorbehouden?” Woorden die herinneringen oproepen aan vooroorlogse toestanden waar leerlingen en leerkrachten uit niet-katholieke scholen bij de voorbereiding van eerste communie of vormsel steevast …

Sta eens stil (bij Mc, 9, 38-43.45. 47-78)

Sta eens stil (bij Marcus 9,30-37)

Sta eens stil

Deze passage uit de bijbel is een mijlpaal. Jezus zet zijn eerste stappen richting Jeruzalem. Hij voorspelt hoe Hij zal lijden. Jezus geeft onderricht aan zijn leerlingen, maar zij slagen er niet in om het te begrijpen. Ze twisten nog: over hun status, de eer die zij te verwachten hebben of over hun plaats op de ladder. Jezus kent de …

Sta eens stil (bij Marcus 9,30-37)

Oasemoment bij start Emmaüsparochie

Nieuws

In de maand dat de Emmaüsparochie officieel van start gaat wil het eerste Oasemoment van het nieuwe werkjaar op donderdagavond 24 september bidden voor verbondenheid. Zo vanzelfsprekend is het immers niet dat vijf aparte parochies de stap zetten om zich helemaal aan elkaar vast te klinken en voortaan als één parochiegemeenschap door het leven te gaan. Dat is veel meer …

Oasemoment bij start Emmaüsparochie

Emmaüs: wat verandert er concreet?

Nieuws

Pastorale eenheid Emmaüs Sint-Andries – Sint-Michiels Brugge Op zondag 13 september gaat de Pastorale eenheid Emmaüs Sint-Andries – Sint-Michiels Brugge officieel van start, zo heeft bisschop Jozef De Kesel eerder dit jaar bekendgemaakt. Daarmee gaat onze Emmaüsparochie, waar we het al zo vaak over hadden, nu écht van start, met een feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur in de kerk van …

Emmaüs: wat verandert er concreet?

Sta eens stil (bij de start van de Emmaüsparochie)

Sta eens stil

Zondag vieren wij de start van onze nieuwe één gemaakte parochie: onze “Emmaüsparochie”. Onze vijf kernen leggen hart en handen in elkaar om de uitdaging waar we voor staan beter aan te kunnen: Gods blijde Boodschap blijven verkondigen in onze sterk veranderende tijd. Gods blijde Boodschap blijven verkondigen… Een boodschap van liefde, een boodschap van bevrijding uit een bestaan ten …

Sta eens stil (bij de start van de Emmaüsparochie)