Sta eens stil (Allerheiligen 2015)

Sta eens stil

Op het feest van Allerheiligen lezen we de gekende acht zaligheden bij de evangelist Matteüs. Ze beginnen alle met de uitdrukking ‘zalig’, in de Nieuwe Bijbelvertaling staat er ‘gelukkig’. ‘Gelukkig’ sluit niet alleen aan bij het hedendaagse Nederlands, maar roept ook sterker de vraag op: wanneer is mijn leven gelukt? Een uitdagende vraag waar iedereen mee bezig is. Iedereen wil …

Sta eens stil (Allerheiligen 2015)

Ûze Plekke vierde 20-jarig bestaan

Nieuws

Op zaterdag 10 oktober vierde de Welzijnsschakel uit Sint-Andries zijn 20ste verjaardag in het Sint-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat in Brugge. Alle vrijwilligers waren ’s ochtends om 9 uur allemaal paraat om er een leuke dag van te maken. De refter van de school diende omgevormd te worden in een onthaal- en infolokaal en een gezellige eet- en drinklokatie. Ondertussen werden …

Ûze Plekke vierde 20-jarig bestaan

Sta eens stil (bij Marcus 10, 46-52)

Sta eens stil

V. Deschacht verwoordt in onderstaand tekstje prima hoe wij, vandaag, het verhaal van de “genezing van de blinde Bartimeüs” kunnen begrijpen. Bartimeüs, een blinde bedelaar, toont ons de weg waartoe elke mens wordt uitgenodigd. Ga je mee? De drukte van het leven verblindt zo gemakkelijk onze ogen. Zoveel schoons ervaren we niet dat dag na dag ons wordt gegeven. Zo …

Sta eens stil (bij Marcus 10, 46-52)

Zorg voor vluchtelingen

Nieuws

Een goeie veertig mensen zijn vorige week dinsdagavond ingegaan op de oproep van Carlos Desoete om samen na te denken over de opvang van vreemdelingen. De vergadering is uitgemond in de oprichting van een werkgroep die de activiteiten zal coördineren, en heel wat mensen hebben concreet aangegeven voor welke activiteit(en) men op hen mag rekenen. De zomer van 2015 was …

Zorg voor vluchtelingen

Sta eens stil (bij Marcus 10, 35- 45 )

Sta eens stil

Drang naar macht en machtsmisbruik! Het is van alle tijden! Ook Jezus leerlingen ontsnapten er niet aan. ‘Mogen we links en rechts van u zitten als je heerst?’ Het klinkt zo vertrouwd in de oren ook vandaag. ‘Kan je voor een postje zorgen als je benoemd bent als directeur?’ ‘Graag een deel van de koek als ik dit voor je …

Sta eens stil (bij Marcus 10, 35- 45 )