Sta eens stil (bij Lucas 17, 5-10)

Sta eens stil

Sta eens stil: De kracht van geloven! Zeggen dat je christen bent …durf je het of durf je het niet? Het is helemaal niet gemakkelijk om voor je geloof uit te komen. In een groepje van gelijkgezinden lukt dat nog behoorlijk maar zodra je die veilige cocon verlaat, sluipt het gevoel van twijfel binnen: zullen ze mij niet bekijken als …

Sta eens stil (bij Lucas 17, 5-10)

Huizen van vrede

Nieuws

Huizen van Vrede vzw De oorlogsvluchtelingen moeten na hun erkenning binnen de 2 maanden het Fedasil-opvangcentrum verlaten. Zij ontvangen dan een leefloon van € 867. Hiermee proberen ze een woning te huren om een domicilie te verwerven. Pas dan kunnen zij de verplichte inburgeringsopleiding starten, zich inschrijven bij de VDAB, om uiteindelijk te kunnen werken en een eigen inkomen te …

Huizen van vrede

Kinderviering ‘Geloven’ op 2 oktober

Nieuws

Komende zondag 2 oktober is er in de kerk van Sint-Baafs om 10.30 uur een kinderviering.  Alle kinderen, alle mama’s en papa’s, alle jonge gezinnen, alle mensen van onze Emmaüsparochie zijn heel hartelijk welkom om mee te komen vieren. ‘Geloven’ is niet altijd eenvoudig. Vaak weet je niet goed wat dat precies is. Wie leert jou om te geloven? Of …

Kinderviering ‘Geloven’ op 2 oktober

Sta eens stil (bij Lucas 16, 19-31)

Sta eens stil

Sta eens stil: ‘Lazarus en de rijke’ Welstand is geen zonde. In de bijbel is het een belofte. Wie goed leeft, zal door God gezegend worden met overvloed aan bezit, waardering en mogelijkheden. Welstand is geen verdienste, het is geschenk, toe-gift. Je mag er dankbaar voor zijn. Welstand nastreven is gevaarlijk, want voor je het weet wordt het danken om …

Sta eens stil (bij Lucas 16, 19-31)

Oasemoment Barmhartigheid 22 sept.

Familienieuws

Het eerste Oasemoment van het nieuwe werkjaar vindt plaats op donderdag 22 september en zal gewijd zijn aan het Jaar van de Barmhartigheid. Op het feest van Christus Koning loopt straks het Jaar van de Barmhartigheid af dat Paus Franciscus afkondigde om deze “bron van vreugde, gemoedsrust en vrede” een heel jaar lang extra in het licht te stellen. Uiteraard …

Oasemoment Barmhartigheid 22 sept.

Startviering op 11 september

Nieuws

Al wie erbij was houdt mooie herinneringen over aan de eucharistieviering waarmee de Emmaüsparochie op zondag 11 september haar nieuwe werkjaar inzette. Want het is een feestelijke en heel warme viering geworden. En ze heeft een heel aantal mensen die er nog niet geweest waren de kans gegeven om de kerk van Sint-Godelieve te leren kennen. Want na vorig jaar …

Startviering op 11 september

Sta eens stil (God en Mammon)

Familienieuws

Sta eens Stil: ‘Je kunt dus niet tegelijk voor God en voor het geld leven’. Geld hebben we allen nodig. Wie op het einde van de maand niet rondkomt, wie de eindjes aan elkaar moet knopen, wie bang is om een ruitjesomslag in de bus te vinden, wie in deze septembermaand tegen de berg van schoolkosten aankijkt, wie met angst …

Sta eens stil (God en Mammon)

Sta eens stil (bij Lucas 15, 1-32)

Sta eens stil

Sta eens Stil: “Brief aan een verloren zoon” Goeiemorgen zoon, Ik heb je gezocht vannacht. Tevergeefs… Je verdween zo plots en zo onverwacht dat ik het nog niet vatten kan. Waarom overkomt ons dit? Ik dacht dat je je hier wel goed voelde. Wat is er toch gebeurd met jou, met ons? Goeiemiddag zoon, ik ben nog steeds op zoek …

Sta eens stil (bij Lucas 15, 1-32)

Startviering op 11 september

Nieuws

Op zondag 11 september om 10.30 uur start de Emmaüsparochie haar nieuwe werkjaar met een gezamenlijke Startviering in de kerk van Sint-Godelieve. Een jaar geleden ging de Emmaüsparochie van start met een feestelijke aanstellingsviering waaraan alle koren van onze vijf kerken meewerkten en waarop alle gelovigen van de vijf kerken uitgenodigd en in groten getale aanwezig waren. Achteraf kregen we …

Startviering op 11 september