Weekendvieringen in zomervakantie

Familienieuws, Nieuws

Beste gelovigen Binnen onze Emmaüsparochie kregen we de voorbije maanden te maken met het wegvallen van verscheidene van onze priester-voorgangers, soms tijdelijk, soms zelfs definitief. Dat had gevolgen voor onze weekendvieringen: weekend na weekend was het moeilijk, soms zelfs onmogelijk, om voorgangers te vinden om voor elk van onze vijf kerken een priester te vinden die kon voorgaan. Vandaar dat …

Weekendvieringen in zomervakantie

Fotozoektocht Emmaüsparochie

Nieuws

De Emmaüsparochie, die de vijf bestaande parochies van de deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels bundelt, organiseert de hele komende zomer een fotozoektocht voor het hele gezin. De fotozoektocht zal de deelnemers helpen om het grondgebied van de hele Emmaüsparochie op speelse wijze te ontdekken. De Emmaüsparochie werd gevormd in 2015 en bestaat uit de vijf vroegere parochies die de zuidrand van …

Fotozoektocht Emmaüsparochie

Vakantieregeling Emmaüssecretariaat

Nieuws

Om de mensen van het Emmaüssecretariaat de kans te geven om even verlof te nemen en uit te blazen, worden de openingstijden in de vakantieperiode beperkt tot 3 momenten in de week. Met uitzondering van de officiële feestdagen, zal er in juli en augustus iemand aanwezig zijn elke maandag van tien tot twaalf, elke dinsdag van vijf tot zeven en …

Vakantieregeling Emmaüssecretariaat

Aanstellingsviering nieuwe pastoor

Familienieuws, Nieuws

Even vooruitkijken al naar de tweede helft van de zomer. Op zondag 27 augustus wordt Filip Vanbesien aangesteld als de opvolger van Carlos Desoete en nieuwe pastoor van de Emmaüsparochie. Dat zal gebeuren in een feestelijke aanstellingsviering die plaats zal vinden om 15 uur in de kerk van Sint-Baafs. U hoort er nog van.

Aanstellingsviering nieuwe pastoor

Sta eens Stil: ‘Vakantiemijmeringen’

Sta eens stil

Neem je tijd Vakantie is tijd hebben, de riem eens afleggen van dat dagelijkse ritme van moeten werken, organiseren, vergaderen of druk bezig zijn. Neem je tijd en geniet ervan met volle teugen. Neem je tijd om te rusten en uit te slapen, om op verhaal te komen bij jezelf en bij elkaar, om te genieten van de zon en …

Sta eens Stil: ‘Vakantiemijmeringen’

Sta eens Stil: ‘Hoeveel ben je waard voor God?’

Sta eens stil

  God houdt van elke mens. Niemand laat Hij vallen. Wat God ons zegt, wat wij geloven, verkondig het van de daken. Wees niet bang om christen te zijn. We hoeven ons geen zorgen te maken. God zorgt voor ons. We zijn zoveel meer waard. Meer dan een zwerm mussen, meer dan het haar op het hoofd. We hoeven toch …

Sta eens Stil: ‘Hoeveel ben je waard voor God?’

Eerste communie op 27 en 28 mei

Nieuws

Een jaar lang gingen onze zevenjarigen en hun ouders met het rugzaktraject op weg naar de eerste communie. Ze mochten stap voor stap ervaren wat het is om een vriend van Jezus te zijn en te worden. Ze ontdekten gaandeweg wat het is om te leven zoals Jezus. Ze vierden mee rond de tafel van vriendschap en verbondenheid. In het …

Eerste communie op 27 en 28 mei

Sta eens stil: ‘Ga toch met ons mee…’

Sta eens stil

Dat vroeg Mozes, in naam van zijn volk, aan God… Dat hij een “meegaande” God zou zijn. – geen God die geweld wil, of in wiens naam men geweld pleegt of oorlog voert, – geen God als wreker van de zwakke en zondige mens, – geen God die moet optreden waar de mens de zaak verprutst heeft, – geen God …

Sta eens stil: ‘Ga toch met ons mee…’

Sta eens Stil: ‘Als schapen zonder herder’

Sta eens stil

Jezus werd door medelijden bewogen omdat mensen afgetobd, uitgeput, hulpeloos neerlagen als schapen zonder herder… Telkens weer werd Jezus geraakt door het leed en de miserie van de mensen die Hij ontmoet. Hij ziet mensen die verdriet hebben omwille van een ziek of verloren kind. Hij weent mee met mensen die hun naaste ten grave moeten dragen. Hij voelt mee …

Sta eens Stil: ‘Als schapen zonder herder’

Sta eens stil: ‘Zie, ik maak alles nieuw’

Sta eens stil

  De periode tussen Pasen en Pinksteren is voor de leerlingen van Jezus een héél moeilijke periode. Jezus werd voor hun ogen op een gruwelijke wijze terechtgesteld. Na zijn kruisdood leven zij ondergedoken als een soort illegalen in een bovenzaaltje in Jeruzalem. Ze zijn bang, doodsbang voor de Joden. En dan komt Hij bij hen binnen met zijn vredesboodschap “Vrede …

Sta eens stil: ‘Zie, ik maak alles nieuw’