Zorg voor vluchtelingen

Nieuws

Een goeie veertig mensen zijn vorige week dinsdagavond ingegaan op de oproep van Carlos Desoete om samen na te denken over de opvang van vreemdelingen. De vergadering is uitgemond in de oprichting van een werkgroep die de activiteiten zal coördineren, en heel wat mensen hebben concreet aangegeven voor welke activiteit(en) men op hen mag rekenen.

De zomer van 2015 was de zomer van de vele duizenden vluchtelingen die hun toevlucht zoeken in West-Europa, maandenlang ging het nieuws over bijna niets anders in de media. Ook België was het einddoel van heel wat vluchtelingen uit de landen ten zuiden en oosten van de Middellandse Zee, en we zagen dag na dag op de tv-beelden hoe uitzichtloos de situatie van deze mensen is. Voldoende reden voor de Emmaüsparochie om haar bezorgde parochianen bijeen te brengen rond dit thema. Veel tijd was er niet om het overleg aan te kondigen, en toch kwamen heel wat mensen opdagen om in gesprek te gaan over wat de vluchtelingenproblematiek bij hem oproept en na te gaan of wij er zelf ook iets aan kunnen doen om de nood van die mensen te lenigen.

De Emmaüsparochie, gaf Carlos aan, zet zelf geen nieuwe initiatieven op, maar ze wil de inzet van haar parochianen wel kanaliseren en de mensen die op enigerlei wijze willen helpen in contact brengen met de organisaties en initiatieven die nu reeds aan de slag zijn en dat goed doen. Verscheidene mensen zegden toe om samen een werkgroep te vormen die alle inzet vanuit de Emmaüsparochie zal bundelen en de nodige contacten met de gespecialiseerde opvang zal organiseren. De werkgroep ging nog diezelfde avond rond de tafel zitten om de eerste afspraken te maken.

Heel wat mensen engageerden zich meteen al om op een of andere wijze mee te werken. Want er is aan zoveel verschillende vormen van hulp nood: op zoek gaan naar woningen voor de opvang, een vluchteling of vluchtelingengezin tijdelijk opvangen in zijn eigen woning, lessen Nederlands geven, helpen bij gezinshereniging of een familie helpen bij de vele paperassen,  families wegwijs maken bij hun inburgering en integratie, kinderen helpen bij hun huiswerk, financieel steunen, en nog zoveel andere opdrachten.

Op die manier groeit een netwerk van mensen die in de Emmaüsparochie aangesproken mogen worden voor concrete vormen van inzet. Maar ook wie er die dinsdagavond niet was, kan zich uiteraard nog melden en daarbij aangeven voor welk soort hulp men aangesproken kan worden. Dat kan het best door dit, liefst via mail, te melden aan Carlos Desoete: carlos.desoete@scarlet.be

De afstand tussen machteloosheid en oplossingen helpen bieden hoeft niet groot te zijn. Gewoon aangeven op welke wijze u het best van nut kunt zijn, en dit melden aan Carlos.

Met alle goede wil van de hele Emmaüsparochie samen kunnen we al een heel verschil maken!

Zorg voor vluchtelingen