Jubileumviering Paul Coucke

Nieuws

Op zaterdagnamiddag 22 juni viert de hele Emmaüsparochie feest samen met medepastoor Paul Coucke, die dan zijn gouden priesterjubileum viert. Dat zal gebeuren met een feestelijke eucharistieviering in de kerk van Sint-Michiel.

Nadat hij tot priester gewijd werd in 1969 was Paul eerst een heel aantal jaren werkzaam in het zuiden van de provincie. Het was pas begin 2005 dat de bisschop Paul naar het noorden stuurde om er parochiewerk op zich te nemen. En zo startte Pauls onverdroten inzet voor wat toen nog lang niet de Emmaüsparochie heette.

Ondertussen werd Paul eerder dit jaar 75. Dat is voor priesters het moment om een versnelling lager te schakelen. En dus zal ook Paul deze zomer een stap terugtreden en met pensioen gaan. Maar eerst krijgen we met zijn jubileumviering wel een mooie gelegenheid om hem te vieren en hartelijk te danken voor zijn inzet. Een inzet die altijd bescheiden maar wel reuzegroot was.

De jubileumviering op zaterdag 22 juni vangt aan om 16.30 uur in de kerk van Sint-Michiel en wordt opgeluisterd door zangers van verschillende koren van de Emmaüsparochie.

Bij een jubileum hoort ook een receptie, en die vindt meteen na de eucharistieviering plaats in de lokalen van de school Immaculata vlakbij de kerk. Iedereen wordt hartelijk uitgenodigd voor deze receptie.

En dan nog dit: Paul Coucke nodigt heel bijzonder alle echtparen uit die dit jaar vijftig jaar getrouwd zijn om deel te nemen aan zijn jubileumviering. Allemaal hebben ze te vieren dat er vijftig jaar geleden iets heel moois gebeurd is. Hij hoopt hen te mogen verwelkomen bij dit feestelijk gebeuren.

Jubileumviering Paul Coucke