Ûze Plekke vierde 20-jarig bestaan

Nieuws

F1258g42F1258h42F1258g41

Op zaterdag 10 oktober vierde de Welzijnsschakel uit Sint-Andries zijn 20ste verjaardag in het Sint-Lodewijkscollege in de Magdalenastraat in Brugge.
Alle vrijwilligers waren ’s ochtends om 9 uur allemaal paraat om er een leuke dag van te maken.
De refter van de school diende omgevormd te worden in een onthaal- en infolokaal en een gezellige eet- en drinklokatie.
Ondertussen werden de barbecues (230 magen moesten gevuld worden) klaargezet en aangestoken en het grasplein vóór de refter werd omgetoverd tot een volksspelenweide.
Om twee uur druppelden de eerste geïnteresseerden binnen en om vier uur werd het een mensenbui, want van dan af konden de borden en de magen gevuld worden.
Naarmate de middag vorderde, steeg bij de leden van Ûze Plekke stilaan de plankenkoorts: ’s avonds was er een totaalspektakel, geschreven en geregisseerd door Ivan Lemenu, voorzien. Ivan was hiermee niet aan zijn proefstuk toe. Hij schreef eerder stukken voor T’Hope uit Roeselare (De man met de Vogelkooi) en voor de werkgroep 17 oktober in Brugge (De Ogen van ons Moeder).
Voor de 20ste verjaardag van Ûze Plekke heeft hij ‘Ergens Onderweg’ geschreven. Een verhaal over mensen die op zoek zijn naar een betekenis in hun leven. Het speelde zich deels af in een fictief station waar de trein met bestemming ‘Leven’ en ‘Eigenwaarde’ de reizigers naar een veilige en warme bestemming brachten.
Eens de voorstelling achter de rug werden de emmers met zweet weggekapt en de thermometers met plankenkoorts, die ondertussen weer op 36 graden stonden, veilig opgeborgen tot een volgende keer. Na het spektakel konden de aanwezigen in de zaal nog even nakaarten bij een glaasje. Tot ieders verbazing waren er meer gegadigden voor een drankje dan gedacht.
Op naar een volgende 20 jaar. Hopelijk is tegen dan de armoede uitgeroeid en is een vereniging zoals Ûze Plekke niet meer nodig: ‘een illusie?’

Ûze Plekke vierde 20-jarig bestaan