Emmaüsteam

 

Het Emmaüsteam staat in voor het beleid en de coördinatie van onze Emmaüsparochie. Het team is samengesteld uit  leden van alle ploegen en de diakens en de priesters van de parochie. Het team komt maandelijks samen.

Filip Vanbesien, pastoor
Ann Blontrock, Lieve Coussement, Francis Decoster, Karel De Decker, Georges De Smet, Christiane Dupon, Maria Ghyoot, Christine Haghebaert, Hilde Jaques, Herman Leber, Anne Leblicq, Marian Mathot, Rita Tyberghien, René Tytgat, Daniël Vande Veire, Mark Van de Voorde en Magda Versluys
Kristien Verschueren (CCV dienst parochiepastoraal)
Greta Van Moortel, parochieassistent

Emmaüsteam