Emmaüsteam

Het Emmaüsteam staat in voor het beleid en de coördinatie van onze Emmaüsparochie. Het team is samengesteld uit  leden van alle ploegen en de diakens en de priesters van de parochie. Het team komt maandelijks samen.

Filip Vanbesien, pastoor, en Paul Coucke, medepastoor
Lieve Coussement, Francis Decoster, Johan De Muyt, Georges De Smet, Christiane Dupon, Maria Ghyoot, Christine Haghebaert, Hilde Jaques, Herman Leber, Anne Leblicq, Rita Tyberghien, René Tytgat, Monique Vandenbroucke, Philippe Van den Bussche, Mark Van de Voorde en Magda Versluys
Kristien Verschueren (CCV dienst parochiepastoraal)
Greta Van Moortel, parochieassistent
Emmaüsteam