Vormsel

De vormselcatechese is een parochiaal gebeuren. Daarom wordt de voorbereiding georganiseerd in en door de Emmaüsparochie. Voor de hele Emmaüsparochie is er één werking. Meer dan 20 enthousiaste vrijwilligers staan paraat om van het vormsel een onvergetelijk moment te maken. Maar daarom moet er een goede voorbereiding zijn. Het mag een bewuste keuze zijn voor de kinderen. Daarom nemen we hen 6 maanden mee voor een mooie, plezante, inhoudelijke en evangelische tocht.

Het verloop ziet er als volgt uit:

3 gemeenschappelijke catechesemomenten met de grote groep:

  • op zaterdagnamiddag 19 januari 2019 is er de Kick-off in Spes Nostra, Gistelsesteenweg 440, 8200 Brugge
  • in de krokusvakantie (dinsdag 5 maart 2019) gaan we met bussen naar het evenement “Let It Shine” in Ardooie, een bijeenkomst speciaal voor vormelingen van het bisdom Brugge.
  • de derde bijeenkomst , een VORMSELTOCHT, vindt plaats op woensdagnamiddag 5 juni 2019

3 bijeenkomsten in de kleinere groep:

  • in de week van 4-10 februari 2019
  • in de week van 1-7 april 2019
  • in de week van 13-19 mei 2019.

Daarnaast zijn alle vormelingen en hun ouders altijd hartelijk welkom in de weekendvieringen in elk van de vijf kerken van de Emmaüsparochie. Vooral in de gezinsvieringen in Sint-Godelieve is er bijzondere aandacht voor hen. De eerstvolgende gezinsviering vindt plaats op zondag 11 november 2018 om 10 uur.

In 2019 vinden de vormselvieringen plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juni, dat is het weekend van Pinksteren.

Sint-Andries: zaterdag 8 juni om 14.30 uur
Sint-Willibrord: zaterdag 8 juni om 14.30 uur
Sint-Godelieve: zaterdag 8 juni om 17 uur
Sint-Michiel: zondag 9 juni om 10 uur
Sint-Baafs: zondag 9 juni om 10.30 uur

Vormselwerking 2019 voorstelling OUDERS 201810819

Wij hebben iedereen zijn eerste keuze kunnen geven voor de plaats en het uur van het vormsel. Wij hopen dat iedereen daar gelukkig mee is!

Lijst wie, waar en wanneer gevormd wordt. 

Indeling-groepen-vormselcatechese-2019.pdf

Vormselcatechese:

Met al uw vragen over vormsel en vormselcatechese kan u terecht bij de parochieassistente van de Emmaüsparochie:

Greta Van Moortel
Sint-Baafsstraat 13, 8200 Sint-Andries
tel 0472 38 14 38
gretaemmausparochie@gmail.com

Vormsel in de Emmaüsparochie in  2020:

In 2020 vinden de vormselvieringen plaats op zaterdag 23 en zondag 24 mei.

Vormsel