Vormsel

De vormselcatechese is een parochiaal gebeuren. Daarom wordt de voorbereiding georganiseerd in en door de Emmaüsparochie. Voor de hele Emmaüsparochie is er één werking. Meer dan 20 enthousiaste vrijwilligers staan paraat om van het vormsel een onvergetelijk moment te maken. Maar daarom moet er een goede voorbereiding zijn. Het mag een bewuste keuze zijn voor de kinderen. Daarom nemen we hen 6 maanden mee voor een mooie, plezante, inhoudelijke en evangelische tocht.

Het verloop ziet er als volgt uit:

3 gemeenschappelijke catechesemomenten met de grote groep:

  • op zaterdagnamiddag 19 januari 2019 is er de Kick-off in Spes Nostra, Gistelsesteenweg 440, 8200 Brugge
  • in de krokusvakantie (dinsdag 5 maart 2019) gaan we met bussen naar het evenement “Let It Shine” in Ardooie, een bijeenkomst speciaal voor vormelingen van het bisdom Brugge.
  • de derde bijeenkomst , een VORMSELTOCHT, vindt plaats op woensdagnamiddag 5 juni 2019

3 bijeenkomsten in de kleinere groep:

  • in de week van 4-10 februari 2019
  • in de week van 1-7 april 2019
  • in de week van 13-19 mei 2019.

Daarnaast zijn alle vormelingen en hun ouders altijd hartelijk welkom in de weekendvieringen in elk van de vijf kerken van de Emmaüsparochie. Vooral in de gezinsvieringen in Sint-Godelieve is er bijzondere aandacht voor hen. Voor de data en de uren van de vieringen zie website.

Sinds enkele jaren beschikken wij niet meer over de adresgegevens van de twaalfjarigen die in de Emmaüsparochie wonen. We kunnen dus niet langer een persoonlijke uitnodiging bezorgen voor de info- en inschrijvingsmomenten.

We nodigen u daarom heel hartelijk uit op één van de twee inschrijvingsavonden op maandag 8 of dinsdag 9 oktober 2018 om uw kind in te schrijven voor het vormsel en de voorbereidende catechese. De inschrijvingen vinden plaats om 20u in de Sint-Willibrordkerk, Keurvorst Karel Theodoorstraat 2 te 8200 Sint-Andries.

Op de inschrijvingsavond krijgt u 2 keuzemogelijkheden.

  • De eerste is wanneer/waar de catechese in kleine groep (3x) gevolgd kan worden.
  • De tweede keuze die gemaakt kan worden is waar/wanneer het vormsel mag plaatsvinden.

Op die avond zullen wij alles nog eens uitleggen.

Voor deelname aan het vormsel en de bijhorende voorbereiding wordt een bijdrage gevraagd van 50 euro. Wij vragen u vriendelijk om dit bedrag contant te vereffenen op één van de inschrijvingsavonden.

Wanneer u na die avond nog eens moet overleggen, geen probleem. Maar de laatste dag waarop inschrijven mogelijk is, is maandag 15 oktober 2018.

In 2019 vinden de vormselvieringen plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juni, dat is het weekend van Pinksteren.

Sint-Andries: zaterdag 8 juni om 14.30 uur
Sint-Willibrord: zaterdag 8 juni om 14.30 uur
Sint-Godelieve: zaterdag 8 juni om 17 uur
Sint-Michiel: zondag 9 juni om 10 uur
Sint-Baafs: zondag 9 juni om 10.30 uur

Verantwoordelijke voor de vormselcatechese:

Met al uw vragen over vormsel en vormselcatechese kan u terecht bij de parochieassistente van de Emmaüsparochie:

Greta Van Moortel
Sint-Baafsstraat 13, 8200 Sint-Andries
tel 0472 38 14 38
gretaemmausparochie@gmail.com

Vormsel in de Emmaüsparochie in  2020:

In 2020 vinden de vormselvieringen plaats op zaterdag 23 en zondag 24 mei.

 

 

Vormsel