Gebeden

Grasduin hieronder in gebeden voor allerlei gelegenheden en stemmingen.

A

Aan elkaar toevertrouwd
Aan Maria

Advent – bidden en bezinnen

Advent, de tijd om wakker te worden

Een agenda
Al wat nodig is om te bestaan
Allerheiligen – Allerzielen
Alles anders
Als Allerzielen nadert
Als je op weg gaat…
Als kwade dagen aanbreken
Als de wijn opraakt…

Als een zaaier door de velden
Avond – Blijf bij ons, Heer
Avondgebed
Avondgebed van Dietrich Bonhoeffer
Avondgebed van Maarten Luther
Gebed voor de avond
In de avond
In de vrede van deze avond

B

Bergen verzetten
Bidden in de morgen
Bidden met onze vormelingen
Bidden om licht – 1
Bidden om licht – 2
Bij angst en twijfel
Bij moeilijke momenten
Bij de monding van de levensstroom

Bij pijn en ziekte
Blijf bij ons, Heer – 1
Blijf bij ons, Heer – 2
Bron van leven
Bron van toekomst

C

Christenen – een schat in de akker
Credo
Credo – Breng ons bij de plek

D

Daarom bidden wij U…
Dankbaar bezield door uw Geest
Danken om Maria
Om te danken
Dienst aan de aarde, de ander, Jou
Draag ons, Heer
Draag ons de wereld in
Dragers van mensen
De droom van een duurzame samenleving

E – F

Emmaüs

G

Gastvrijheid
Gebed in vriendschap
Gebed om zegen over ons huis
Gebed van Sint-Franciscus
Gebed van een twijfelaar
Geef mij, toon mij…
Geef ons uw vreugde
Geen angst
Geest van God
Geloofwaardige inzet
Gelukkig
Om te getuigen
Gij zijt een God van de weg

H

Hem in het donker vinden
Herfst
Hij riep mij tot leven
Hoop en bevrijding
Weg van de hoop
Hou vol

I – J

Ierse zegenbede
Ik blijf voor u een Vader
Ik geloof
Ik zal er zijn
In de barsten van het leven
In de stilte van de morgen
In Jezus Christus was Jij te zien
In ons leven uitgezaaid

K

Keer ons naar elkander
Keer ons om
Een kerk uitbouwen
Tot de kern van ons leven
Kersttijd
Kersttijd – Als je ooit
Kersttijd – Mens worden
Kom, heilige Geest
Het kwade niet aanrekenen

L

Laat ons uw leven dragen
Laat uw zegen rusten
Laat het vuur weer branden
Laat me U zoeken
Leven is wachten
Leven, tot over de dood
Voor hen die lijden
Loslaten

M

Maak me mild en zacht
Maak ons open voor uw stem
Magnificat
Maria leeft
Missie – ontdek het onbekende
Morgengebed

N

De nacht voorbij
Nieuwjaar
Ook in het nieuwe jaar
Nu het avond wordt

O

Om beeld te zijn van U
Om een goed en beter jaar
Om kracht
Om een kwetsbaar hart, zoals Maria

Om het licht van jouw gelaat
Om mens te worden
Om mensen voorbij zichzelf
Om nabijheid als het donker is
Om te danken
Om U te dienen, God
Om het vuur van uw Geest
Onze Vader
Op uw manier mens zijn
Voor wie oud worden – wil hen bewaren

P – Q

Zeg het met palmen
Met dit palmtakje
Vreugde van Pasen

R

Rondom Hem verzameld
Rust op mij…

S

Stem ons weer af

T

Teken van uw liefde en uw trouw
Het tere plantje van de hoop
Toon mij het veld waarop ik zaaien mag

U

U hebt mij herkend
Uw Naam is…
Uw vrede, God, voor altijd

V

Vakantie – geef ons tijd
Vakantie – genieten
Vakantie, om dankbaar voor te zijn
Van Hem wil ik zingen
Vasten

Vastengebed
Vanuit verbondenheid
Vergeven in Jezus’ naam
Verlangen en hoop
De Verrezene
Voor wie gestorven is
Voor wie meewerkt met het evangelie
Voorbeden voor onze geloofsgemeenschap
Vormeling bidt
Gebed voor vormelingen

W – X – Y

Waar twee of drie
Wees er
Wek in ons interesse op voor elkaar
Wek in ons uw kracht
Wij bidden om de Geest
Wijs ons de weg – 1
Wijs ons de weg – 2
Woon in ons

Z

De zegen van kerstdag
Zegengebed
Zegengebed – als bomen
Zevenmaal bidden
Zie om naar uw Kerk
Zoals Gij in mij gelooft
Zonder vragen

Gebeden