Vaak gestelde vragen

Waar vind ik de adressen van de kerkgebouwen?
U vindt de adressen van onze kerken onder de contactgegevens van onze vijf kernen.

 

Wij willen ons kindje laten dopen. Wat moeten we daarvoor doen?
U vindt alle informatie over dopen hier.

 

Wanneer is de eerste communie volgend jaar?
Zodra de data voor de eerste communieviering zijn vastgelegd, kan u deze terugvinden op de webpagina van de eerstecommuniewerking.

 

Mijn kind wil zijn eerste communie doen, maar het is nog niet gedoopt. Kan dat?
In het voorbereidingstraject op de eerste communie voorzien we de mogelijkheid om gedoopt te worden.
Je kan er hier meer info over terugvinden.

 

Wanneer vindt het vormsel volgend jaar plaats?
U vindt hier alle informatie over het vormsel.

 

Mag ons kind gevormd worden op een andere parochie of in een andere kerk dan waar wij wonen? Wat moeten we daarvoor doen?
Contacteer hiervoor het Emmaüssecretariaat.

 

Wij willen huwen in de kerk. Wat moeten we daarvoor doen?
Informatie over huwen vindt u hier.  U vindt er ook de link met het Emmaüssecretariaat, waar u voor alle verdere info terechtkunt.

 

Hoeveel kost een huwelijk in de kerk?
Contacteer hiervoor het Emmaüssecretariaat.

 

Wat moeten we doen om een begrafenis te regelen?
Hoe u een uitvaart kunt aanvragen en regelen, vindt u hier.

 

Kan ik zelf beslissen dat ik een kerkelijke uitvaart zal hebben na mijn overlijden?
U vindt hierover informatie onder Laatste wilsbeschikking op deze pagina.

 

Kan iemand van de parochie langskomen om de uitvaart van mijn familielid te bespreken?
Alle informatie over de aanpak van een uitvaart vindt u hier.

 

Hoeveel kost een uitvaartdienst in de kerk?
Voor alle info betreffende de kosten van een uitvaart, kan u terecht bij uw begrafenisondernemer.

 

Hoeveel kost het om een eucharistieviering te laten opdragen ter nagedachtenis van een overledene?
Contacteer hiervoor het Emmaüssecretariaat.

 

Kan een kerk gebruikt worden voor een niet-religieuze activiteit?
Bepaalde soorten activiteiten kunnen in een kerk plaatsvinden. Daar is telkens wel het akkoord van de plaatselijke kerkfabriek voor nodig. Hoe u dat aanvraagt, vraagt u best aan de contactpersoon van de kerk waar u de activiteit wilt laten plaatsvinden.

 

Ik ben nieuw op de parochie. Wat moet ik doen om Kerk & Leven te ontvangen? Kan ik het abonnement van mijn vorige parochie voortzetten?
Alle informatie over uw abonnement op Kerk & Leven vindt u op deze pagina, waar u ook contact kunt opnemen met de verantwoordelijke voor de abonnementen.

 

Wanneer en hoe kan ik mij abonneren op Kerk & Leven? Hoe kan ik weten of ik al geabonneerd ben?
Neem hier contact op met de verantwoordelijke voor de abonnementen op Kerk & Leven.

 

Ik ben geabonneerd op Kerk & Leven maar verhuis. Wat moet ik doen om Kerk & Leven te blijven ontvangen?
Alle informatie over uw abonnement op Kerk & Leven vindt u op deze pagina, waar u ook contact kunt opnemen met de verantwoordelijke voor de abonnementen.

 

Vaak gestelde vragen