De Emmaüsparochie

De Emmaüsparochie is de pastorale eenheid van de vijf parochiekernen in Sint-Andries en Sint Michiels, de twee zuidelijke deelgemeenten van Brugge. Officieel heet ze de Pastorale eenheid Emmaüs Sint-Andries – Sint-Michiels Brugge.

Een verhaal van groeiende samenwerking

Deze pastorale eenheid, kortweg de Emmaüsparochie, is een verhaal van steeds verder groeiende samenwerking tussen de parochies Sint-Andries, Sint-Baafs en Sint-Willibrord, dat zijn de drie parochies in de deelgemeente Sint-Andries, en de parochies Sint-Godelieve en Sint-Michiel, de twee parochies in de deelgemeente Sint-Michiels.

Het verhaal begon in januari 2006, toen deze vijf parochies beslisten officieel een federatie te vormen. Dat betekende concreet dat ze meer en meer dingen samen gingen doen: één parochieblad, één stuurgroep, de gezamenlijke uitbouw van verscheidene werkgroepen, een reorganisatie van het aantal weekendvieringen, enz. De federatie nam ook nieuwe initiatieven: een jaarlijkse verloofdenavond, een gemeenschappelijke dooppastoraal, vormingsavonden…

Met de pastorale eenheid is nu een stap verder gezet: de vijf parochies vormen sinds september 2015 één parochie met vijf parochiekernen, maar met een doorgedreven gemeenschappelijk pastoraal beleid.

Meer dan een structuur

De Emmaüsparochie is meer dan een structuur. Dat is ze natuurlijk ook, met de bedoeling om het groeiend tekort aan priesters, voorgangers en medewerkers op te vangen. Een parochie kan vandaag niet meer alle opdrachten alleen waar maken. Samen kunnen we dat wel, en we kunnen daarbij ook nog betere kwaliteit leveren.

Maar veel meer dan een structuur is onze Emmaüsparochie een project: we willen kerk zijn in een nieuwe culturele context. Kerk zijn is een werkwoord en betekent: vanuit Jezus Christus gemeenschap vormen en ten dienste staan van beter samenleven met allen.

Het gaat ons in de eerste plaats om een manier van leven. Die is getekend door een cultuur van gaarne zien, van innerlijkheid en van rechtvaardigheid. Wat dit inhoudt staat uitgeschreven in drie spiegelteksten. Lees of download de

Spiegeltekst over Gaarne zien
Spiegeltekst over Innerlijkheid
Spiegeltekst over Rechtvaardigheid

Tevens zoeken wij onze plaats in de bredere samenleving. Wij inspireren ons hierbij op het Emmaüsverhaal in het Lucasevangelie. Dit verhaal leert ons om te bouwen aan een cultuur van ont-moeting, om mee te gaan op de levensweg van mensen, en om veel aandacht te hebben voor wat mensen bezig houdt. Dit zal het vertrekpunt vormen van onze verkondiging en van ons bidden en vieren.

Emmaüsparochie