Ziekenzalving

Wilt u een individuele ziekenzalving aanvragen? Contacteer hiervoor een van de priesters van de Emmaüsparochie.

Jaarlijks wordt in de verschillende parochiekernen een gemeenschappelijke ziekenzalving georganiseerd. Wilt u er meer over weten, contacteer dan de contactpersoon van uw parochiekern of het Emmaüssecretariaat.

De Emmaüsparochie wil oog hebben voor langdurig zieken en ouderen die nog moeilijk buiten kunnen komen. De wijze waarop dat gebeurt en welke organisaties ervoor instaan verschilt naar gelang van de parochiekern, maar neemt vaak de vorm van ziekenbezoek aan. Wilt u er meer over weten, wilt u eraan meewerken of bent u zelf ziek en wilt u in aanmerking komen voor ziekenbezoek, contacteer dan de contactpersoon van de parochiekern waar u woont.

Ziekenzalving