Welzijn

vzw Huizen van Vrede

Huizen van Vrede werd opgericht in het najaar van 2016. Het is een netwerk van vrijwilligers die erkende vluchtelingen helpen om een woning te vinden in de brede regio rond Brugge.
Wat doet Huizen van Vrede vzw?
  • We gaan samen met de erkende vluchtelingen op zoek naar een geschikte woning. Als brugfiguur doen we er alles aan om hun kansen op de woningmarkt groter te maken. We huren ook zelf een aantal woongelegenheden die we verder verhuren aan de erkende vluchtelingen. Daarbij staan we gedurende de volledige huurtermijn borg tegenover de eigenaars.
  • We bieden in de gehuurde wooneenheden begeleiding aan de erkende vluchteling en zijn gezin. Vrijwilligers helpen hen om de integratie in onze maatschappij, in de ruimste zin van het woord, te stimuleren en te faciliteren. Andere vrijwilligers voeren al dan niet in samenspraak met de eigenaar kleine karweien uit.
  • We ondersteunen eigenaars die hun woning willen verhuren aan erkende vluchtelingen.
  • We hebben een magazijn waar erkende vluchtelingen meubels en huisraad kunnen kiezen.
  • We verschaffen zeer beperkte leningen aan erkende vluchtelingen, onder meer voor de kosten van gezinshereniging.
Wil je je woning verhuren via Huizen van Vrede of vrijwilliger worden?
Neem een kijkje op www.huizenvanvredevzw.be.

vzw Welzijnsschakel Ûze Plekke

is gegroeid vanuit de bekommernis voor mensen en gezinnen die in armoede moeten leven, in het bijzonder voor die gezinnen op onze parochie.
zie website

Welzijn