Oasemomenten

Elke vierde donderdagavond van de maand (uitgezonderd juli en augustus) vindt in de kerk van Sint-Willibrord een Oasemoment plaats. Dat is een stille viering van ongeveer een halfuur die telkens opgebouwd is rond één bijbels thema. Het wil mensen bijeenbrengen om, elk voor zich en toch allen samen, te bezinnen bij het Woord van de Heer en er een boodschap voor ons eigen leven uit te puren. Elk Oasemoment brengt bezinnende teksten, gebeden en muziek, en ook de stilte speelt er een heel belangrijke rol in.

Het Oasemoment begint om 19 uur.
Wie dat wil, is reeds vanaf 18.30 uur welkom om het stil te maken en tot gebed te komen.

Oasemomenten in het werkjaar 2018-2019

  • donderdag 27 september 2018
  • donderdag 25 oktober 2018
  • donderdag 22 november 2018
  • donderdag 20 december 2018
  • donderdag 24 januari 2019
  • donderdag 28 februari 2019
  • donderdag 28 maart 2019
  • donderdag 25 april 2019
  • donderdag 23 mei 2019
  • donderdag 27 juni 2019
U kunt hier de teksten van voorbije Oasemomenten downloaden.
Oasemomenten