Emmaüsrijders

De Emmaüsparochie geeft minder mobiele kerkgangers de kans om mee te rijden naar de vieringen waaraan ze willen deelnemen. ‘Emmaüsrijders’ noemen we deze dienstverlening. Het Emmaüssecretariaat staat in voor de coördinatie ervan. Hoe gaat het in z’n werk? We zetten alles op een rijtje.

Voor wie chauffeur wil zijn

Ben je bereid mensen mee te nemen naar een viering, dan laat je dat met een formulier weten. Vul dit formulier hier in. Je vindt het formulier ook op papier in het Emmaüssecretariaat. Eén keer melden volstaat.

Je bent uiteraard niet verplicht om elke keer te rijden. Als op jou een beroep gedaan wordt, neemt het Emmaüssecretariaat ten laatste de vrijdag voor het weekend waarin de viering plaatsvindt contact met je op om te vragen of het past om te voeren. Je krijgt dan de naam en het adres van de perso(o)n(en) die wil(len) meerijden. Wie rijdt is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid naar derden.

Voor de mensen die willen meerijden

Als je een beroep wil doen op een Emmaüsrijder, dan moet je dat eenmalig laten weten via een formulier. Vul dit formulier hier in. Het formulier vind je ook op papier in het Emmaüssecretariaat zelf. Je kan ook telefoneren naar tel.nr. 050 38 33 40 tijdens de openingsuren van het Emmaüssecretariaat en je gegevens doorspelen.

Wil je graag naar een viering gevoerd worden, dan vragen we je om dat te laten weten aan het Emmaüssecretariaat (telefonisch of via dit digitaal formulier), ten laatste op de donderdag voor het weekend waarin de viering plaatsvindt. Wij contacteren de chauffeur, geven jouw adresgegevens door en verwittigen je dan opnieuw op vrijdag.

Je kan gerust op voorhand een paar data doorgeven waarop je wenst mee te rijden.

Deze dienst is gratis. Wie wil meerijden moet niet betalen. Ook de chauffeur wordt daar niet voor betaald.

Emmaüsrijders