Welkom bij de Emmaüsparochie

De Emmaüsparochie is de pastorale eenheid van de vijf parochiekernen
in Sint-Andries en Sint-Michiels, de twee zuidelijke deelgemeenten van Brugge.

©  2018 Pastorale eenheid Emmaüs
Sint-Andries – Sint-Michiels Brugge vzw

Home