Doop

De doop is meer dan het vieren van de geboorte. De doop neemt het kind op in de gemeenschap van christenen, van mensen die hun leven met dat van Jezus Christus willen verbinden. In de Emmaüsparochie zijn er afspraken gemaakt rond de voorbereiding en viering van dit feestmoment.

Doop aanvragen

Je hoeft niet overhaast te werk te gaan. Neem drie maanden vooraf contact op met het Emmaüssecretariaat om de datum onder voorbehoud vast te leggen. Het secretariaat gaat dan op zoek naar een doopheer (priester of diaken) die kan voorgaan in de viering. De agenda met de weekends waarin een doopviering mogelijk is, vind je hieronder. Het is belangrijk dat er voldoende tijd is tussen de doopaanvraag en de doop, zodat je voorafgaand een ontmoetingsavond mee kan maken van ouders die hun kind laten dopen.

Ontmoetingsavond

Wij nodigen jullie uit om in de voorbereiding van de doop een ontmoetingsavond mee te maken. Die biedt u de kans om kennis te maken met de andere ouders en ervaringen uit te wisselen. Er wordt op een boeiende manier informatie gegeven over de betekenis van de doop.

Je krijgt er concrete hulp geboden en er wordt materiaal aangereikt om eventueel zelf een doopboekje samen te stellen. Ook praktische tips in verband met doopboekje, doopkaars, enz. komen aan bod.

Je kan er ook afspraken maken met de doopheer of een doopcatechist voor verdere regelingen of ondersteuning. Je hoeft dus niet te wachten tot na de geboorte om zo’n ontmoetingsmoment mee te maken. Het kan ook al tijdens de zwangerschap. De kalender met de data van de ontmoetingsmomenten vind je hieronder.

dinsdag 8 juni 2021
om 20 uur in POC
Keurvorst Karel Theodoorstraat, 8200 Sint-Andries

Doopviering

De eerste christelijke gemeenschap waarin men thuis mag zijn, is het gezin en de eigen familie. Daarom is de doop van het kind een echt gezins- en familiegebeuren.

Maar een gezin leeft verbonden met andere gezinnen en ook, als kinderen van God, met de grote kerkgemeenschap. Al ‘s gedacht aan een gemeenschappelijke doopviering? Met 2 of 3 gezinnen samen spreek je af om jullie kinderen samen te dopen. Je kunt de viering samen voorbereiden en het kan deugddoend zijn om meer mensen als supporters voor jullie kinderen te kunnen begroeten. Uiteraard kan dit ook op een ontmoetingsavond afgesproken worden.

Door het verminderend aantal voorgangers in de parochie is het niet meer haalbaar om elk weekend doopvieringen te laten doorgaan. De data met de weekends waarop een doop mogelijk is vind je hieronder.

Doopweekends in 2020:

  • 11 – 12 januari 2020
  • 18 – 19 januari 2020
  • 8 – 9 februari 2020
  • 15 – 16 februari 2020
  • 14 – 15 maart 2020
  • 21 – 22 maart 2020
  • 18 – 19 april 2020
  • 25 – 26 april 2020
  • 9 – 10 mei 2020
  • 16 – 17 mei 2020
  • 13 – 14 juni 2020
  • 20 – 21 juni 2020
  • 11 – 12 juli 2020
  • 18 – 19 juli 2020
  • 8 – 9 augustus 2020
  • 22 – 23 augustus 2020
  • 12 – 13 september 2020
  • 26 – 27 september 2020
  • 17 – 18 oktober 2020
  • 14 – 15 november 2020
  • 21 – 22 november 2020
  • 12 – 13 december 2020
  • 19 – 20 december 2020

Doopweekends in 2021:

  • 16 – 17 januari 2021
  • 23 – 24 januari 2021
  • 13 – 14 februari 2021
  • 20 – 21 februari 2021
  • 13 – 14 maart 2021
  • 20 – 21 maart 2021
  • 10 – 11 april 2021
  • 17 – 18 april 2021
  • 8 – 9 mei 2021
  • 15 – 16 mei 2021
  • 12 – 13 juni 2021
  • 19 – 20 juni 2021
  • 10 – 11 juli 2021
  • 17 – 18 juli 2021
  • 7 – 8 augustus 2021
  • 21 – 22 augustus 2021

Uw kind wil de eerste communie ontvangen maar is niet gedoopt?

In het voorbereidingstraject op de eerste communie voorzien we de mogelijkheid om gedoopt te worden.
Je kan er hier meer info over terugvinden.

Gedoopt worden als volwassene

Ook als volwassene kun je je laten dopen.  Dat gebeurt trouwens steeds vaker. Mensen kunnen op latere leeftijd tot geloof komen, ergens heeft God hen geraakt en horen en voelen ze zijn roep om met Hem op weg te gaan in hun leven.

De doop van een volwassene wordt, in tegenstelling tot die van een kind, onmiddellijk gevolgd door de eerste communie en het vormsel. Doorgaans gebeurt dit in dezelfde viering. Een volwassene die zich wil laten dopen noemen we een catechumeen: hij of zij treedt toe tot het catechumenaat. Dat is een langere weg om zich voor te bereiden op de doop, de eerste communie en het vormsel. De kandidaat krijgt via persoonlijke gesprekken de kans om zijn geloof te bespreken en te verdiepen. In een Bijbelgroep kan hij of zij dieper ingaan op de bronnen van ons geloof, namelijk de Schriften die het verhaal vertellen van God met de mensen. Het catechumenaat drukt goed uit hoe de gelovige mens op weg wil gaan met Jezus en zo een nieuw leven wil ontdekken en binnengaan.

Meer informatie over gedoopt worden als volwassene kunt u aanvragen bij het Emmaüssecretariaat.

Doop