Uitvaarten

Uitvaartkalender van de Emmaüsparochie

DatumUurKerkOverledene
zaterdag 28 januari11 uSint-AndriesPaula Wattez (95j.), weduwe van Joris Ceuterick
vrijdag 27 januari10 uSint-AndriesAndré Aneca (89j.), weduwnaar van Marie-Joseph Avyn
donderdag 26 januari10.30 uSint-AndriesMaria Delvoye (97j.), weduwe van Albert Spotbeen
zaterdag 21 januari10 uSint-BaafsZr. Godelieve Verhaeghe (92j.), hospitaalzuster van St. Jan
zaterdag 21 januari11 uSint-AndriesGermain Boone (91 j.), echtgenoot van Georgette Thiel
vrijdag 20 januari10.30 uSint-AndriesMartha Demuynck (97j.), weduwe van Médard Meesschaert
dinsdag 17 januari10 uSint-AndriesWillem Van Poucke (44j.), partner van Els Breunig
zaterdag 14 januari12.30 uSint-BaafsKirsten De Pauw (49j.),
echtgenote van Philippe Vandenabeele
zaterdag 14 januari10 uSint-BaafsElisa de Arriba y Escolá (30j.), echtgenote van Matthijs Strubbe
donderdag 12 januari10.45 uSint-MichielGeorgette Stubbe (93j.), weduwe van Victor Semetier
donderdag 12 januari10 uSint-BaafsMaria Linglez (94j.), weduwe van José Decruyenaere en partner van wijlen Gilbert Moyaert
zaterdag 7 januari10.30 uSint-BaafsJacques Van den Broele (89j.), echtgenoot van Myriam Flamey
zaterdag 7 januari11uSint-AndriesThérèse Blondeel (89j.), weduwe van Gilbert Van Poucke
dinsdag 3 januari10uSint-BaafsRik Vanhecke (81j.), echtgenoot van Annie Degroote
donderdag 29 december11uSint-BaafsJan Severs (87j.), weduwnaar van Jeannine Baert
vrijdag 23 december11uSint-AndriesEric Debrauwer (72j.), echtgenoot van Ria Desimpel
donderdag 22 december10.30u Sint-MichielMaria Verburgh (93j.), weduwe van Maurice Ballegeer
donderdag 22 december10.30uSint-AndriesMarie-Thérèse Coquet y Prat (96j.), weduwe van José De Cloedt
woensdag 21 december10.30uSint-BaafsThibault Van Damme (54j.)
zaterdag 17 december11uSint-MichielAgnes Willems (86j.), weduwe van Geert Vande Weghe
zaterdag 17 december9.30uSint-AndriesRita Vanelslander (60j.)
vrijdag 16 december10.30uSint-AndriesFernand Van Daele (90j.), echtgenoot van Mariette Hungenaert
donderdag 8 december10.30uSint-MichielJohan Gevaert (83j.), echtgenoot van Christiane Matthys
zaterdag 26 november10uSint-MichielMichel Vanroose (99j.), echtgenoot van Cecile Naert
zaterdag 19 november10uSint-AndriesGilbert Van Poucke (95j.), echtgenoot van Thérèse Blondeel
woensdag 16 november11uSint-AndriesCamiel Vanden Auweele (90j.), echtgenoot van Alfonsina Claeys
woensdag 9 november10uSint-MichielJacques Taeckens (91j.), weduwnaar van Annie Vandemoortele

Wat doen bij een overlijden?

Voor alle praktische zaken die verband houden met een overlijden kunt u best terecht bij een begrafenisondernemer: zorg voor de overledene, aangifte van het overlijden, rouwbrieven, gedachteniskaartje,… Hij kan ook de nodige contacten leggen voor de uitvaartplechtigheid.

Maar denkt u aan een kerkelijke uitvaart, dan kan u evengoed zelf via de Uitvaarttelefoon contact opnemen met onze Emmaüsparochie.

Uitvaarttelefoon  0495 42 22 65

U kan bij de Uitvaarttelefoon van de Emmaüsparochie laten nagaan wanneer er in de kerk van uw voorkeur een uitvaart mogelijk is en wie eventueel kan voorgaan bij de uitvaart. De Uitvaarttelefoon van de Emmaüsparochie is 7 dagen op 7 bereikbaar op nummer 0495 42 22 65.

Gebedsdienst

De Emmaüsparochie kiest voor een gebedsdienst als de meest aangewezen vorm van uitvaartliturgie. Tot voor enkele jaren nam een uitvaart bijna vanzelfsprekend de vorm van een eucharistieviering aan. Maar op vandaag kiezen steeds meer mensen voor een gebedsdienst, en ook de Emmaüsparochie zelf kiest bij voorkeur voor deze vorm van uitvaartplechtigheid.

In een gebedsdienst is er geen consecratie en geen communie. De familie en vrienden krijgen er wel alle ruimte om heel persoonlijk en eigentijds afscheid te nemen van de overledene. Zo kunnen ze de pijn én de dankbaarheid verwoorden die mensen voelen bij het overlijden van iemand die hen dierbaar was. Tegelijk wordt bij een gebedsdienst dat afscheid zinvol gekaderd in de hoopvolle boodschap van het Evangelie.

… of soms een eucharistieviering

Maar dringt de familie aan op een eucharistieviering, dan kan dat ook. Dat is immers de leidraad die onze Emmaüsparochie hanteert bij begrafenissen: we spelen maximaal in op de wensen en de noden van de familie van de overledene.

In samenspraak met de voorganger kan de familie daarom ook steeds zelf bepalen wie namens familie, vrienden en (ex-)collega’s het woord zal nemen, en kan zij ook zelf de muziek en de teksten voor de uitvaart kiezen. Wie nu en dan al een uitvaart bij de Emmaüsparochie bijgewoond heeft, weet dat daar vaak ook cd-muziek te horen valt en er zelfs geprojecteerd wordt in de kerken waar dat kan.

12 voorgangers

Van zodra een voorganger aangeduid is voor de uitvaart, neemt deze voorganger contact op met de familie voor verdere afspraken in verband met de uitvaartplechtigheid. De voorganger kan een priester of een diaken maar evengoed een leek zijn. De Emmaüsparochie telt twaalf medewerkers die als voorganger kunnen optreden.  Vijf van hen zijn vrouwen.

Heeft de familie gekozen voor een gebedsdienst, dan is het een leek of diaken die voorgaat. Maar ook wanneer de familie geopteerd heeft voor een eucharistieviering, speelt de lekenvoorganger doorgaans een belangrijke rol: hij of zij is het die de dienst samen met de familie bespreekt en voorbereidt en voorgaat tijdens de viering. Maar dan gaat ook wel een priester mee voor en is hij het die de handelingen verricht die voor een priester voorbehouden zijn.

De familie kan de voorganger ook vragen om na de uitvaartplechtigheid mee te gaan naar de begraafplaats om de gebeden bij de begraving te bidden.

Ook na de uitvaart…

Ook als de uitvaart voorbij is verliest de Emmaüsparochie haar doden niet uit het oog.  De overledenen van de Emmaüsparochie worden herdacht in de weekendvieringen. En elk jaar is er op Allerzielen in onze vijf kerken in de vooravond een herdenkingsviering voor de gestorvenen van het voorbije jaar. In elke van deze vieringen wordt aan alle aanwezigen een gedachteniskaartje uitgedeeld worden met de namen van alle overledenen van wie de Emmaüsparochie het voorbije jaar afscheid genomen heeft. En meteen na de viering wordt aan elke familie het gedachteniskruisje met de naam van de afgestorvene meegegeven dat na de uitvaart in de kerk opgehangen was.

Privacy

De Emmaüsparochie respecteert de nieuwe Privacywetgeving streng. Zo maken wij de naam van elke overledene pas kenbaar in de vieringen, in Kerk&Leven en op onze website nadat wij van de familie het akkoord gekregen hebben om die naam te noemen. Respect voor de doden en zorg voor hun nabestaanden vormen een voortdurend aandachtspunt voor onze parochie!

Laatste wilsbeschikking

Wilt u er zeker van zijn dat u na uw dood een kerkelijke uitvaart zal krijgen, dan kunt u dit melden bij het gemeentebestuur.  Zo’n mededeling van uw laatste wilsbeschikking is gratis.

Doorgaans zorgen de kinderen of de naaste familieleden samen met de begrafenisondernemer en de voorganger voor de regeling van de uitvaart. Soms weten zij uit eerdere gesprekken met de overledene welk soort uitvaart deze wenste.  Maar dat is niet altijd het geval. Om te vermijden dat op dat moment een verkeerde keuze gemaakt wordt, kan al wie minstens zestien jaar is laten registreren welk soort begrafenis hij of zij wil. U kan deze aangifte te allen tijde nog intrekken of aanpassen.

Meer informatie over de aangifte van zo’n laatste wilsbeschikking vindt u op de website van de stad Brugge.

Wanneer de begrafenisondernemer aangifte doet van het overlijden, zal hij op de hoogte gesteld worden van uw wensen.  Ook al hebben sommige nabestaanden misschien een andere voorkeur, toch zijn zij verplicht om uw laatste wilsbeschikking uit te voeren.

Het is ook mogelijk om in een testament uitdrukkelijke wensen over uw uitvaart op te nemen. Meer info hierover vindt u hier. Maar de regelingen voor een uitvaart gebeuren heel snel na het overlijden, op een moment  dat de inhoud van het testament nog niet gekend is. Daarom kan het toch zinvol zijn om een laatste wilsbeschikking neer te leggen bij het gemeentebestuur.

Uitvaarten