Uitvaarten

Uitvaartkalender van de Emmaüsparochie

DatumUurKerk Overledene
dinsdag 22 oktober10Sint-AndriesGilbert Baert (86 j.), echtgenoot van Jenny Everaert
zaterdag 12 oktober10.30
11
Sint-Michiel
Sint-Willibrord
Cecile Mestdagh (89 j.), weduwe van Roger Cuypers
Carlos De Meester (84 j.), echtgenoot van Georgette Claeys
vrijdag 11 oktober11Sint-MichielSuzanne Verbrugge (92 j.), weduwe van Gilbert Van Meenen
dinsdag 8 oktober10.30Sint-BaafsPierre Vannieuwenburg (79 j.), echtgenoot van Thérèse Costenoble
vrijdag 4 oktober10.30Sint-GodelievePaul Desmit (80 j.), echtgenoot van Annie Logghe
dinsdag 1 oktober10Sint-AndriesAndré Lingier (86 j.), echtgenoot van Georgette Pyck
donderdag 19 september10.30
11
Sint-Andries
Sint-Michiel
Maria Leys (96 j.)
Josephus Beckers (91 j.), weduwnaar van Fabienne Van Kemseke

Wat doen bij een overlijden?

Een uitvaart wordt geregeld via de begrafenisondernemer. Deze contacteert de verantwoordelijke van de parochie, die dan op zoek gaat naar een voorganger voor de uitvaartplechtigheid. Voor een uitvaart neemt u dus best contact op met de ondernemer van uw keuze. Die regelt dan alle verdere afspraken.

Van zodra een voorganger aangeduid is voor de uitvaart, zal deze voorganger contact opnemen met de familie voor verdere afspraken in verband met de uitvaartplechtigheid.

Gebedsdienst

De Emmaüsparochie kiest voor een gebedsdienst als de meest aangewezen vorm van uitvaartliturgie. Tot voor enkele jaren nam een uitvaart bijna vanzelfsprekend de vorm van een eucharistieviering aan. Maar op vandaag geeft de Emmaüsparochie de voorkeur aan een gebedsdienst. In een gebedsdienst is er geen consecratie en geen communie, maar krijgen de familie en vrienden alle ruimte om heel persoonlijk en eigentijds afscheid te nemen van de overledene. Zo kunnen ze de pijn én de dankbaarheid verwoorden die mensen voelen bij het overlijden van iemand die hen dierbaar was. Tegelijk wordt dat afscheid zinvol gekaderd in de hoopvolle boodschap van het Evangelie. De geloofsgemeenschap herdenkt de overledene wel in een eucharistieviering in de weken nà de uitvaartplechtigheid. Op die manier voorziet de parochie toch een eucharistieviering voor elke overledene.

Een uitvaart in elk van de vijf kerken van de Emmaüsparochie wordt voorgegaan door een voorganger. Dat kan een priester, een diaken of een daartoe aangestelde en opgeleide leek zijn. De voorganger contacteert zelf de familie om verdere afspraken te maken over de uitvaartdienst. Wanneer daar bijzondere redenen voor zijn, kan er uitzonderlijk en in overleg met de voorganger nog gekozen worden voor een eucharistieviering in plaats van een gebedsviering. In dat geval zal de voorganger tijdens de uitvaart bijgestaan worden door een priester.

Alle afspraken over de uitvaartdienst (keuze van teksten, keuze van muziek, volgorde van de dienst, eventuele keuze voor een eucharistie,…) kunt u maken met de voorganger. Deze zal u daar zelf voor contacteren van zodra hij of zij aangeduid is.

Rouwbegeleiding

De Emmaüsparochie wil de naastbestaanden van overledenen bijstaan bij de voorbereiding van de uitvaartviering en in de mate van het mogelijke ook bij de verwerking van hun verlies. De wijze waarop dat gebeurt verschilt naar gelang van de parochiekern. Neem voor meer informatie hierover contact op met de contactpersoon van uw parochiekern.

Laatste wilsbeschikking

Wilt u er zeker van zijn dat u na uw dood een kerkelijke uitvaart zal krijgen, dan kunt u dit melden bij het gemeentebestuur.  Zo’n mededeling van uw laatste wilsbeschikking is gratis.

Doorgaans zorgen de kinderen of de naaste familieleden samen met de begrafenisondernemer en de voorganger voor de regeling van de uitvaart. Soms weten zij uit eerdere gesprekken met de overledene welk soort uitvaart deze wenste.  Maar dat is niet altijd het geval. Om te vermijden dat op dat moment een verkeerde keuze gemaakt wordt, kan al wie minstens zestien jaar is laten registreren welk soort begrafenis hij of zij wil.

Voor deze aangifte van uw laatste wilsbeschikking moet u bij de dienst Burgerlijke Stand of op de gemeenteafdeling in Sint-Andries of Sint-Michiels zijn.  U kunt het zelfs online aanvragen via de website van de stad Brugge. U kan deze aangifte te allen tijde nog intrekken of aanpassen.

Wanneer de begrafenisondernemer aangifte doet van het overlijden, zal hij op de hoogte gesteld worden van uw wensen.  Ook al hebben sommige nabestaanden misschien een andere voorkeur, toch zijn zij verplicht om uw laatste wilsbeschikking uit te voeren.

Het is ook mogelijk om in een testament uitdrukkelijke wensen over uw uitvaart op te nemen. Meer info hierover vindt u hier. Maar de regelingen voor een uitvaart gebeuren heel snel na het overlijden, op een moment  dat de inhoud van het testament nog niet gekend is. Daarom kan het toch zinvol zijn om een laatste wilsbeschikking neer te leggen bij het gemeentebestuur.

Uitvaarten