Uitvaarten

Uitvaartkalender van de Emmaüsparochie

DatumUurKerkOverledene
zaterdag 3 juni10.30 uSint-MichielPierre Cornille (87j.), weduwnaar van Simonne Wittevrongel
woensdag 31 mei10.30 uSint-MichielClara Brusselle (93j.), weduwe van Emmanuel Maenhout
dinsdag 30 mei10.30 uSint-MichielJoseph Keereman (94j.), weduwnaar van Maria Lammens
vrijdag 26 mei11 uSint-AndriesPaula De Schepper (85j.), weduwe van Camiel Kets
maandag 22 mei10.30 uSint-AndriesMonique Tamsin (87j.), weduwe van Roger Pintelon
zaterdag 20 mei10 uSint-AndriesLieve Libeer (93j.), weduwe van Jozef Bulcke
vrijdag 19 mei10.30 uSint-BaafsLaura Aneca (74j.), echtgenote van Dirk Blauwet
zaterdag 13 mei10.30 uSint-MichielGeert Loose (80j.), echtgenoot van Lieve Vandierendonck
vrijdag 12 mei11.45 uSint-BaafsGilberte Lambrecht (90j.), weduwe van André Leys
vrijdag 12 mei10 uSint-BaafsEliana Degruytere (83j.), echtgenoot van Luc Bryon
vrijdag 12 mei10 uSint-MichielJeannette Wardenier (89j.), weduwe van Valère Schreel
vrijdag 5 mei10.30 uSint-BaafsDenise Gunst (91j.), weduwe van Marcel Leliaert
vrijdag 28 april10.30 uSint-MichielNoëlla Bauwens (82j.), weduwe van Willem Verrijcke
vrijdag 28 april10 uSint-BaafsLeo De Craemere (67j.), echtgenoot van Katrien Naessens
dinsdag 25 april10 uSint-MichielMarie-Ghislaine Houf (71j.)
zaterdag 15 april10.30 uSint-AndriesJerry De Block (80j.), echtgenoot van Andrea Vandewiele
donderdag 13 april11 uSint-MichielGerda Loose (68j.), partner van wijlen Joël Dieryckx
zaterdag 8 april10.30 uSint-AndriesGodelieve Vanden Berghe (94j.), weduwe van Robert Declercq
donderdag 6 april11 uSint-AndriesSimonne Van Poucke (102j.)
zaterdag 1 april10.30 uSint-BaafsNoël Pauwels (72j.), echtgenoot van Jacqueline Raes
vrijdag 31 maart10 uSint-MichielsGodelieve Van Daele (82j.), weduwe van Fernand Van Renterghem
donderdag 30 maart11 uSint-AndriesElsa Depla (91j.), weduwe van Herman Theys
donderdag 30 maart9.30 uSint-AndriesRoger Secelle (83j.), echtgenoot van Rita Verheye
zaterdag 25 maart10.30 uSint-AndriesSimonne Linthout (96j.), weduwe van Felicien Verscheure
zaterdag 25 maart10.30 uSint-MichielBernadette Marijsse (74j.), echtgenote van Gaby Vanhoutteghem
vrijdag 17 maart10 uSint-BaafsRegis Verleye (86j.), echtgenoot van Christiane Boterman
dinsdag 14 maart10.30 uSint-AndriesGinette Decock (86j.), echtgenote van Eric Michiels
woensdag 8 maart10.30 uSint-BaafsSimonne Van den Dorpe (83j.), weduwe van Eric Denolf
donderdag 2 maart10 uSint-AndriesSuzanne Boone (88j.), weduwe van Roger Derre

Wat doen bij een overlijden?

Voor alle praktische zaken die verband houden met een overlijden kunt u best terecht bij een begrafenisondernemer: zorg voor de overledene, aangifte van het overlijden, rouwbrieven, gedachteniskaartje,… Hij kan ook de nodige contacten leggen voor de uitvaartplechtigheid.

Maar denkt u aan een kerkelijke uitvaart, dan kan u evengoed zelf via de Uitvaarttelefoon contact opnemen met onze Emmaüsparochie.

Uitvaarttelefoon  0495 42 22 65

U kan bij de Uitvaarttelefoon van de Emmaüsparochie laten nagaan wanneer er in de kerk van uw voorkeur een uitvaart mogelijk is en wie eventueel kan voorgaan bij de uitvaart. De Uitvaarttelefoon van de Emmaüsparochie is 7 dagen op 7 bereikbaar op nummer 0495 42 22 65.

Gebedsdienst

De Emmaüsparochie kiest voor een gebedsdienst als de meest aangewezen vorm van uitvaartliturgie. Tot voor enkele jaren nam een uitvaart bijna vanzelfsprekend de vorm van een eucharistieviering aan. Maar op vandaag kiezen steeds meer mensen voor een gebedsdienst, en ook de Emmaüsparochie zelf kiest bij voorkeur voor deze vorm van uitvaartplechtigheid.

In een gebedsdienst is er geen consecratie en geen communie. De familie en vrienden krijgen er wel alle ruimte om heel persoonlijk en eigentijds afscheid te nemen van de overledene. Zo kunnen ze de pijn én de dankbaarheid verwoorden die mensen voelen bij het overlijden van iemand die hen dierbaar was. Tegelijk wordt bij een gebedsdienst dat afscheid zinvol gekaderd in de hoopvolle boodschap van het Evangelie.

… of soms een eucharistieviering

Maar dringt de familie aan op een eucharistieviering, dan kan dat ook. Dat is immers de leidraad die onze Emmaüsparochie hanteert bij begrafenissen: we spelen maximaal in op de wensen en de noden van de familie van de overledene.

In samenspraak met de voorganger kan de familie daarom ook steeds zelf bepalen wie namens familie, vrienden en (ex-)collega’s het woord zal nemen, en kan zij ook zelf de muziek en de teksten voor de uitvaart kiezen. Wie nu en dan al een uitvaart bij de Emmaüsparochie bijgewoond heeft, weet dat daar vaak ook cd-muziek te horen valt en er zelfs geprojecteerd wordt in de kerken waar dat kan.

12 voorgangers

Van zodra een voorganger aangeduid is voor de uitvaart, neemt deze voorganger contact op met de familie voor verdere afspraken in verband met de uitvaartplechtigheid. De voorganger kan een priester of een diaken maar evengoed een leek zijn. De Emmaüsparochie telt twaalf medewerkers die als voorganger kunnen optreden.  Vijf van hen zijn vrouwen.

Heeft de familie gekozen voor een gebedsdienst, dan is het een leek of diaken die voorgaat. Maar ook wanneer de familie geopteerd heeft voor een eucharistieviering, speelt de lekenvoorganger doorgaans een belangrijke rol: hij of zij is het die de dienst samen met de familie bespreekt en voorbereidt en voorgaat tijdens de viering. Maar dan gaat ook wel een priester mee voor en is hij het die de handelingen verricht die voor een priester voorbehouden zijn.

De familie kan de voorganger ook vragen om na de uitvaartplechtigheid mee te gaan naar de begraafplaats om de gebeden bij de begraving te bidden.

Ook na de uitvaart…

Ook als de uitvaart voorbij is verliest de Emmaüsparochie haar doden niet uit het oog.  De overledenen van de Emmaüsparochie worden herdacht in de weekendvieringen. En elk jaar is er op Allerzielen in onze vijf kerken in de vooravond een herdenkingsviering voor de gestorvenen van het voorbije jaar. In elke van deze vieringen wordt aan alle aanwezigen een gedachteniskaartje uitgedeeld worden met de namen van alle overledenen van wie de Emmaüsparochie het voorbije jaar afscheid genomen heeft. En meteen na de viering wordt aan elke familie het gedachteniskruisje met de naam van de afgestorvene meegegeven dat na de uitvaart in de kerk opgehangen was.

Privacy

De Emmaüsparochie respecteert de nieuwe Privacywetgeving streng. Zo maken wij de naam van elke overledene pas kenbaar in de vieringen, in Kerk&Leven en op onze website nadat wij van de familie het akkoord gekregen hebben om die naam te noemen. Respect voor de doden en zorg voor hun nabestaanden vormen een voortdurend aandachtspunt voor onze parochie!

Laatste wilsbeschikking

Wilt u er zeker van zijn dat u na uw dood een kerkelijke uitvaart zal krijgen, dan kunt u dit melden bij het gemeentebestuur.  Zo’n mededeling van uw laatste wilsbeschikking is gratis.

Doorgaans zorgen de kinderen of de naaste familieleden samen met de begrafenisondernemer en de voorganger voor de regeling van de uitvaart. Soms weten zij uit eerdere gesprekken met de overledene welk soort uitvaart deze wenste.  Maar dat is niet altijd het geval. Om te vermijden dat op dat moment een verkeerde keuze gemaakt wordt, kan al wie minstens zestien jaar is laten registreren welk soort begrafenis hij of zij wil. U kan deze aangifte te allen tijde nog intrekken of aanpassen.

Meer informatie over de aangifte van zo’n laatste wilsbeschikking vindt u op de website van de stad Brugge.

Wanneer de begrafenisondernemer aangifte doet van het overlijden, zal hij op de hoogte gesteld worden van uw wensen.  Ook al hebben sommige nabestaanden misschien een andere voorkeur, toch zijn zij verplicht om uw laatste wilsbeschikking uit te voeren.

Het is ook mogelijk om in een testament uitdrukkelijke wensen over uw uitvaart op te nemen. Meer info hierover vindt u hier. Maar de regelingen voor een uitvaart gebeuren heel snel na het overlijden, op een moment  dat de inhoud van het testament nog niet gekend is. Daarom kan het toch zinvol zijn om een laatste wilsbeschikking neer te leggen bij het gemeentebestuur.

Uitvaarten