Huwelijk

Op vandaag is een huwelijk in de kerk een heel bewuste keuze, die wel wat voorbereiding vraagt. Er moet een dossier opgemaakt worden met alle gegevens van bruid en bruidegom, de doopdata en vormseldata moeten opgevraagd worden, er moet nagegaan worden of de kerk beschikbaar is en wie in de viering kan voorgaan, enz.

Wil je kerkelijk huwen, neem dan dus zo vlug mogelijk contact op met het Emmaüssecretariaat. Men zal er op al je vragen kunnen antwoorden en je aanvraag verder behandelen.

Ontmoetingsavond voor toekomstige trouwers

Daarnaast is er ook de inhoudelijke voorbereiding: op de ontmoetingsavond die eenmaal per jaar georganiseerd wordt in de Emmaüsparochie, kunnen koppels met trouwplannen de nodige info krijgen over hoe ze een huwelijksviering in de kerk zinvol kunnen invullen. En daarnaast is er uiteraard ook het persoonlijk contact met de voorganger om de viering voor te bereiden.

Wil je uitgenodigd worden voor deze avond stuur dan alvast een mail naar “huwelijkspastoraalbrugge @ gmail.com”.
Als de datum van jullie huwelijk al vastligt in de kerk waar je elkaar je ja-woord geeft, dan ontvang je automatisch een uitnodiging.

De volgende avond voor toekomstige trouwers gaat door op

vrijdag 3 maart 2023
om 19.30u
in Onderwijscentrum d’Abdij, Baron Ruzettelaan 435, 8310 Brugge. 

 

 

 

 

 

 

Huwelijk