Kerk&Leven

Het weekblad Kerk & Leven bevat elke week ook vier pagina’s met informatie over de Emmaüsparochie en haar vijf parochiekernen.

Abonneren op Kerk & Leven

Een jaarabonnement loopt van begin januari tot eind december. Wilt u alle afleveringen ontvangen, betaal uw abonnementsgeld dan zeker in november van het voorafgaande jaar. Een abonnement kan op ieder moment van het jaar ingaan en loopt dan tot het eind van het jaar. U betaalt dan enkel voor de resterende maanden.

U verhuist maar wil Kerk & Leven blijven ontvangen?

Als u verhuist, breng dan zeker de abonnementenverantwoordelijke van uw oude parochie op de hoogte van uw adreswijziging. Bpost stuurt weekbladen niet automatisch door naar uw nieuw adres, ook al vroeg u om uw correspondentie na te sturen.
Indien u Kerk & Leven van uw oude parochie verder wilt ontvangen, hoeft u verder niets te doen. Verkiest u de editie van uw nieuwe parochie te ontvangen, dan neemt u best contact op met de abonnementenverantwoordelijke van uw nieuwe parochie.

U kan met alle vragen over uw abonnement terecht bij de abonnementenverantwoordelijke van de Emmaüsparochie:
Georges De Smet, Grote Moerstraat 90, 8200 Sint-Andries – tel. 050 31 49 71

Kerk&Leven