Weekendvieringen

Zolang de coronabeperkingen gelden is er elke week in elk van onze vijf kerken één eucharistieviering: vier in de weekends en één halverwege de week.

Zo ziet het aanbod tijdens het weekend er voorlopig uit:

Op zaterdag is er een mis
–  om 16.30 uur in Sint-Michiels
–  om 18 uur in Sint-Godelieve.

Op zondag is de mis
–  om 9 uur in Sint-Andries
–  om 10.30 uur in Sint-Baafs.

Vieringen op weekdagen

Op woensdag is er om 18.30 uur een midweekviering in de Sint-Willibrordkerk. Deze viering geldt ook als zondagsmis.

Voorlopig zijn er geen andere vieringen tijdens de week, ook geen gebedsdiensten. Ook het maandelijks Oasemoment in de Sint-Willibrordkerk vindt voorlopig niet plaats.

Intenties

U kan vragen één of meerdere missen te laten opdragen ter bijzondere nagedachtenis van een overledene die u lief was.  Zo’n misintentie vraagt u aan:

–  bij voorkeur in het Emmaüssecretariaat
–  of bij de parochiale contactpersoon meteen voor of na een weekendviering in de kerk.

Een misintentie voor een eucharistieviering tijdens het weekend of op een feestdag kost 15 euro.
Een misintentie voor een eucharistieviering tijdens de week (maandag – vrijdag) kost 11 euro.

Eucharistievieringen