Weekendvieringen

8 maart 2021

Eucharistievieringen mogen door hoogstens 15 personen bijgewoond worden. Alle pastorale eenheden en federaties  van ons Decanaat Brugge hebben besloten dat dit aantal te beperkt is om de vieringen te laten plaats vinden. Dit betekent dat er nog voorlopig geen eucharistievieringen zijn.

Versoepelingen voor evenementen die binnen plaats vinden, worden vanaf mei in het vooruitzicht gesteld.

Het volgende overlegcomité dat zal plaatsvinden op 26 maart, zal meer duidelijkheid brengen.

Je blijft hartelijk welkom in onze kerken voor persoonlijk gebed, met eveneens maximaal 15 aanwezigen.

Onderstaande ‘gewone’ regeling geldt dus tijdelijk niet.

Elk weekend zijn er drie eucharistievieringen.  Er wordt afgewisseld tussen de pare en de onpare weekends.  Waar de mis ook plaatsvindt, ze begint steeds op hetzelfde uur.

In één kerk, die van Sint-Andries, is er elk weekend een mis: elke zondag om 9 uur.

Voor de overige vier kerken geldt een beurtrol.  Elk weekend is er op zaterdag een viering om 17.30 uur.  In het eerste, het derde en het vijfde weekend van de maand is dat in Sint-Michiel.  In de weekends 2 en 4 is het in Sint-Willibrord.

En op zondag is de viering om 10.30 uur in de weekends 1, 3 en 5 in Sint-Baafs, en in de weekends 2 en 4 in Sint-Godelieve.

Om te weten welke week van de maand het is, kijk je naar de zondag.  Zondag 29 september 2019, bijvoorbeeld, was de vijfde zondag van de maand, voor dat hele weekend geldt dus de regeling voor het vijfde weekend van de maand.

De Emmaüsparochie geeft minder mobiele kerkgangers de kans om met iemand mee te rijden naar de vieringen waaraan ze willen deelnemen. ‘Emmaüsrijders’ noemen we deze dienstverlening. Het Emmaüssecretariaat staat in voor de coördinatie ervan. Lees hier hoe u zelf Emmaüsrijder kan worden of gebruik kan maken van dit aanbod.

Vieringen op weekdagen

Onderstaande ‘gewone’ regeling geldt tijdelijk niet.
Er zijn ook geen woord- of gebedsvieringen.

De Emmaüsparochie biedt elke weekdag één eucharistieviering aan:

maandag8.30 uurSint-Michiel
dinsdag10.15 uurWZC Sint-Jozef
woensdag18.30 uurSint-Willibrord
midweekviering
donderdag10.30 uurkapel van WZC Regina Coeli
vrijdag8.30 uurSint-Baafs

De enige avondmis is de midweekviering op woensdag om 18.30 uur in de weekkapel van de Sint-Willibrordkerk.

Voor deze midweekviering nodigen wij in het bijzonder allen uit die onze gemeenschap dragen: de leden van het Emmaüsteam, de pastorale ploegen, de werkgroepen, maar ook allen die hun werk en inzet willen verbinden met onze Bron. Inzet en inkeer moeten hand in hand gaan. We proberen van deze midweekviering een ‘lossere’ viering te maken. We beginnen met het delen en uitspreken aan elkaar wat ons bezighoudt. We leggen dat in Gods handen en verbinden dat met de lezingen van de dag. We wisselen kort uit wat ons in Gods woord raakt, spreken onze gebedsintenties uit, delen brood en beker en verbinden ons om lichaam van Christus te worden. Om deze midweekviering kracht bij te zetten wordt vóór elke midweekviering telkens een half uur stil gebed voorzien voor wie dat wil.

De eucharistievieringen op maandag in Sint-Michiel en vrijdag in Sint-Baafs vallen weg in de zomermaanden.

Misintenties

U kan vragen één of meerdere missen te laten opdragen ter bijzondere nagedachtenis van een overledene die u lief was.  Zo’n misintentie vraagt u aan:

–  bij voorkeur in het Emmaüssecretariaat
–  of bij de parochiale contactpersoon meteen voor of na een weekendviering in de kerk.

Een misintentie voor een eucharistieviering tijdens het weekend of op een feestdag kost 15 euro.

Een misintentie voor een eucharistieviering tijdens de week (maandag – vrijdag) kost 11 euro.

Gebedsvieringen

Naast de dagelijkse eucharistie en de midweekviering is er in bepaalde kernen nog een bijkomend aanbod:

dinsdag8.30 uurkerk Sint-Andriesmorgengebed
donderdag18.30 uurkerk Sint-WillibrordOasemoment elke 4de donderdag van de maand
vrijdag18.30 uurkerk Sint-Michielwoord- en communieviering

Maar in juli en augustus vallen deze gebedsvieringen weg.

Meer info over het Oasemoment elke vierde donderdagavond van de maand (behalve juli en augustus) in de kerk van Sint-Willibrord vindt u hier.

Eucharistievieringen