3de zondag vasten

Familienieuws

We vieren de derde zondag van de vasten.
Elke week van de vasten vind je hier teksten die bij de zondagsmis van het weekend passen. Lees elk weekend de tekst en bid het gebed dat erbij gekozen werd. Op die manier kan je week na week de vieringen van de veertigdagentijd meebeleven en meebidden met de geloofsgemeenschap van onze hele Emmaüsparochie.
De Emmaüsparochie laat je de hele veertigdagentijd niet los!
Laat ook jij de Emmaüsparochie niet los?

3de zondag van de vasten

Gebed

God,
U geeft ons tien woorden om van te leven.
Wij willen daarmee aan de slag om onze wereld beter te maken.
Maar in deze tijden kunnen we niet dicht bij elkaar komen.
Wat Gij belooft: Ik zal er zijn,
dat kunnen we nu niet voelbaar en tastbaar maken.
Of misschien toch…
dit gebed om te laten blijken
dat wij de zorg delen voor onze Emmaüsparochie
en iedereen die er woont of met ons verbonden is.
Kom in ons wonen God.
Vandaag en veertig dagen lang.
Amen.

Bezinning

“In 1989 voerde Broederlijk Delen de campagne ‘Ontwikkeling tegen welke prijs?’. Onze partnerorganisaties – boeren, inheemse volkeren, vissers, vrouwen – wezen op het grove onrecht aangericht door de verloedering van hun milieu. Met scherpe analyses en getuigenissen maakten ze duidelijk dat gezond water, bos en grond basisbehoeftes zijn voor een waardig leven. Broederlijk Delen was de eerste grote NGO in Vlaanderen die de band tussen milieu en ontwikkeling op het publieke forum bracht. Samen met milieuorganisaties deden we mee aan de internationale campagne ‘Red het Regenwoud’ en zamelden niet minder dan 600.000 handtekeningen in.
Broederlijk Delen heeft met die campagne een steen verlegd in het groeiend maatschappelijk bewustzijn rond ontbossing, biodiversiteit en klimaat.”

(uit een getuigenis van Dirk Willems, oud-medewerker van Broederlijk Delen)

3de zondag vasten