Vastenbezinning 5 april

Familienieuws

Op dinsdag 5 april om 19 uur houden wij in de kerk van Sint-Godelieve de jaarlijkse vastenbezinning van onze Emmaüsparochie. Thema: Elkaar dragen op weg naar Pasen.

We beleven droevige tijden waarin het lijden op ons pad komt: eerst de coronapandemie met de vele doden en duizenden zieken, nu de oorlog in Oekraïne met de duizenden slachtoffers en de miljoenen vluchtelingen.

Het lijkt wel of Goede Vrijdag al in de veertigdagentijd plaatsvindt. Daarom richt de vastenbezinning van onze Emmaüsparochie (5 april, Sint-Godelievekerk) haar blik op Goede Vrijdag, de dag van lijden en dood.

De vasten is een pelgrimstocht met als einddoel Pasen. Jezus heeft zijn verrijzenis niet gehaald zonder de Calvarieberg te bestijgen. Wij leven van de Paasvreugde, maar ook onze hoop kan niet voorbijgaan aan het lijden. De vraag is: zijn wij bereid om elkaar te dragen op weg naar Pasen?

In onze vastenbezinning staan we stil bij drie passages uit het evangelie. Jezus vertrok naar Jeruzalem zijn dood tegemoet en droeg vrijwillig zijn lot. Simon van Cyrene kwam terug van zijn werk en werd opgevorderd om het kruis van een ander te dragen. Maria en Johannes stonden onder het kruis en beloofden er aan Jezus om zorg te dragen voor elkaar.

En wij, willen ook wij dragende mensen zijn die consequent onze roeping volgen, ons het lijden van anderen aantrekken en zorg dragen voor elkaar?

Vastenbezinning 5 april