Oasemoment op 26 januari

Nieuws

Het eerste Oasemoment van het nieuwe jaar is op donderdagavond 26 januari. We zullen dan terugblikken op het evangelie van de zondag voordien. Jezus staat dan aan het begin van zijn verkondiging in Galilea, en Hij roept enkele vissers om Hem te volgen. “Ik zal jullie tot vissers van mensen maken” is zijn boodschap tot deze mensen. Wat bedoelt Jezus met …

Oasemoment op 26 januari

Kick-Off Vormsel 2023 op 28/1

Nieuws

  De Kick-Off voor de vormelingen van 2023 is op zaterdagnamiddag 28 januari. Deze startnamiddag vindt plaats van 14.15 uur tot 16.15 uur in de school MAST, Gistelsesteenweg 438, Sint-Andries.

Kick-Off Vormsel 2023 op 28/1

Aanspreekpunt homoseksualiteit

Nieuws

Om de pastorale aandacht en begeleiding van homoseksuelen binnen de Vlaamse Kerk structureel te verankeren, kondigden de bisschoppen het voorbije najaar de aanstelling van een aanspreekpunt ‘Homoseksualiteit en geloof’ aan. Er werd ook in het vooruitzicht gesteld dat bij elk Vlaams bisdom een contactpersoon aangeduid zou worden om dezelfde pastorale aandacht te behartigen. Voor wat het bisdom Brugge betreft is …

Aanspreekpunt homoseksualiteit

Bidweek voor de eenheid 15-22/01

Nieuws

Van 15 tot 22 januari is er de jaarlijkse Bidweek voor de eenheid van de christenen. Ook in Brugge zijn er verscheidene oecumenische vieringen: op zondag 15 januari om 17.30 uur in ‘t Keerske (Keersstraat 1): gezamenlijke dienst van de Anglicaanse en Protestantse gemeenschap in de sfeer van de Bidweek voor de eenheid op woensdag 18 januari om 19 uur …

Bidweek voor de eenheid 15-22/01

Erfgoed Sint-Michielskerk tentoon op 11/1

Familienieuws, Nieuws

Op woensdag 11 januari kan je ‘s namiddags tussen 14 en 18 uur het roerend erfgoed van onze Sint-Michielskerk van nabij komen bekijken in de Sint-Michielskerk zelf. Daarmee volgt deze kerk hetzelfde parcours als in de voorbije maanden ook al gelopen werd in andere kerken van onze Emmaüsparochie.  Inventaris Sinds enige tijd beschikken de kerkfabrieken van de Emmaüsparochie over inventarissen …

Erfgoed Sint-Michielskerk tentoon op 11/1

Kerkfabrieken: verkiezingen

Nieuws

Verkiezingen voor Kerkraad Sint-Andreas en Sint-Anna In het voorjaar van 2023 worden twee vacatures binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Andreas en Sint-Anna ingevuld.  Wie hiervoor belangstelling heeft, kan zijn kandidatuur indienen tot uiterlijk eind januari 2023. De kerkfabriek is de openbare instelling die de materiële middelen beheert die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in de parochie.  …

Kerkfabrieken: verkiezingen

Oasemoment donderdag 22 december

Nieuws

Het laatste Oasemoment van dit jaar vindt plaats op donderdagavond 22 december. Dat is amper een paar dagen voor Kerstmis, en dus het perfecte moment om al vooruit te blikken naar het vreugdevolle gebeuren van Jezus’ menswording. Dit was de boodschap van de engel aan de herders die buiten op hun schapen pasten: “Ik heb een goede boodschap voor u, …

Oasemoment donderdag 22 december

Kerstvieringen bij Emmaüs

Nieuws

Met de komende kerst biedt onze Emmaüsparochie drie kerstvieringen aan. Kerstdag valt dit jaar op zondag, en dus volgen de kerstvieringen de gewone weekendregeling. Op kerstavond, zaterdagavond 24 december dus, is de viering in de Sint-Michielskerk om 17.30 uur. Ze wordt opgeluisterd door het koor Solied. Op kerstdag zelf, zondag 25 december, is de eerste viering om 9 uur in de Sint-Andrieskerk. Die …

Kerstvieringen bij Emmaüs

Infoavond Welzijnszorg 22 november

Nieuws

Eindelijk kunnen we weer aanknopen bij een mooie traditie: de start van de advent gaat dit jaar opnieuw gepaard met een Infoavond om de adventsactie Welzijnszorg aan te kondigen en extra in de kijker te zetten. Hij vindt plaats op dinsdagavond 22 november.  Toen niet, nu wel Twee jaar lang kon er om de gekende reden geen Infoavond doorgaan. Vorig …

Infoavond Welzijnszorg 22 november