Een paasbezinning

Nieuws

Soms denken wij: er is niets aan te doen. Het leven op de wereld is een duister kluwen van geld en macht, van wapens en drugs, van virussen en misbruik doordrenkt met zoveel tranen van mensen die huilen in de nacht. Soms denken wij: er is niets aan te doen. Het leven op de wereld is een lijf-aan-lijf gevecht, in …

Een paasbezinning

Pasen

Nieuws

We vieren Pasen. Elke week van de vasten vond je op deze website teksten die bij de zondagsmis van het weekend pasten. Lees ook nu, voor een laatste keer, de bezinnendetekst en bid het gebed dat erbij gekozen werd. Op die manier kunnen we samen de tocht voleindigen die we op Aswoensdag met onze hele Emmaüsparochie aangevat hebben. Elk op z’n …

Pasen

Gebed voor Stille zaterdag

Nieuws

De Emmaüsparochienodigt je uit om op de avond van Stille Zaterdag, wanneer onze kerkklokken luiden, thuis een kaars aan te steken en dit gebed te bidden. In deze donkere nacht van uitzichtloze eenzaamheid van alleen-zijn en opoffering. In deze nacht waar de dood in ons gebeente kruipt door het verlies en afscheid van onze geliefden, door de dood van Jezus. …

Gebed voor Stille zaterdag

Ook na 13/12 geen eucharistievieringen

Nieuws

De situatie blijft onveranderd: geen eucharistievieringen in onze Emmaüsparochie, en trouwens wellicht ook niet in heel Brugge, ook niet op Kerstdag.  De heel kleine toegeving die de overheid de voorbije week voor de erediensten deed maakt een herneming van de eucharistievieringen niet mogelijk. Na een arrest van de Raad van State en gesprekken met de geloofsgemeenschappen formuleerde Justitieminister Van Quickenborne …

Ook na 13/12 geen eucharistievieringen

Kerkenplan: belangrijke stap gezet

Nieuws

Onze Emmaüsparochie heeft een eerste heel belangrijke stap gezet voor de bouw van haar nieuwe Emmaüscampus: de verwerving van de grond is rond. De nieuwe kerk en de andere lokalen (vergaderzalen, secretariaat enz.) komen niet op de bij de lancering van het Kerkenplan bekendgemaakte locatie aan de Abdijbekestraat, maar op het ernaast gelegen perceel waar de vroegere hoeve Mussennest staat. …

Kerkenplan: belangrijke stap gezet

Ouderavond eerste communie 10/2

Nieuws

Onze samenleving ziet er nog steeds ‘anders’ uit dan we gewoon zijn. Ook ons parochieleven draait nog steeds op een alternatief spoor. En toch blijft onderlinge verbinding voelbaar. Gelukkig maar… Ook onze eerstecommuniewerking ziet er dit jaar opnieuw ‘anders’ uit. De geplande ouderavond vindt online plaats. Het is een uitdaging om dit te organiseren, maar dit lukt zeker en vast. Op …

Ouderavond eerste communie 10/2

5de zondag vasten

Nieuws

We vieren de vijfde zondag van de vasten. Elke week van de vasten vind je hier teksten die bij de zondagsmis van het weekend passen. Lees elk weekend de tekst en bid het gebed dat erbij gekozen werd. Op die manier kan je week na week de vieringen van de veertigdagentijd meebeleven en meebidden met de geloofsgemeenschap van onze hele Emmaüsparochie. De Emmaüsparochie laat …

5de zondag vasten

Kerststal wacht op jou

Nieuws

Het kerstfeest samen in de kerk vieren lukt dit jaar niet. Volgend jaar wel weer, maar nu even niet. Maar onze kerken zijn en blijven wel open. En veel meer mensen dan gewoonlijk vinden de weg naar hun kerk voor stil persoonlijk gebed. Vervang ook jij je wekelijkse misviering door gewoon een bezoekje aan je parochiekerk? Kom tot rust bij …

Kerststal wacht op jou

Uitvaart: maximaal 15 aanwezigen

Nieuws

Tijdens deze nieuwe coronalockdown zijn ook in onze kerken uitvaarten mogelijk. Maar bij een uitvaart mogen niet meer dan 15 personen aanwezig zijn.  Kinderen onder de twaalf worden daarbij niet meegerekend. Het gaat telkens om een gebedsdienst. Eucharistieviering is niet mogelijk.

Uitvaart: maximaal 15 aanwezigen

Palmzondag

Nieuws

We vieren Palmzondag. Elke week van de vasten vind je hier teksten die bij de zondagsmis van het weekend passen. Lees elk weekend de tekst en bid het gebed dat erbij gekozen werd. Op die manier kan je week na week de vieringen van de veertigdagentijd meebeleven en meebidden met de geloofsgemeenschap van onze hele Emmaüsparochie. De Emmaüsparochie laat je de hele veertigdagentijd niet …

Palmzondag