Sta ‘s Stil: ‘Koning’

Sta eens stil

Was je al eens koning te rijk?Een kind, een kleinkind,een knuffel van je geliefde,een woord van troost,een woord van vergeving.Allemaal kleine dingen.Geen blinkende, flitsende wereld.Geen Versailles en pracht en praal.Geen macht en geweld.Gewoon kleine lichtpunten… Zo was Jezus.Wie hem ontmoet, voelt zich een koning te rijk.Je krijgt geen rijkdom, maar waardering, hij luisterde, hij genas,gaf toekomst.We mogen “mens” zijn.Zo is Jezus koning, Hij maakt ons een …

Sta ‘s Stil: ‘Koning’

Sta ‘s stil: ‘Nicodemus’

Sta eens stil

  Nicodemus is de man die ’s nachts bij Jezus op gesprek komt, om door niemand gezien te worden, zeker niet door zijn confraters de farizeeën, want die zouden kunnen denken dat hij toch partij voor Jezus kiest. Diezelfde Nicodemus zal het ook opnemen voor Jezus om hem niet te laten veroordelen, zonder eerst naar hem geluisterd te hebben. We …

Sta ‘s stil: ‘Nicodemus’

Sta ‘s stil: ‘Tempel’

Sta eens stil

De echte tempel van God is daar waar mensen elkaar vinden, de handen in elkaar slaan om te groeien in verbondenheid en ieder tot zijn recht laten komen. Dat is Gods woonplaats in deze wereld. De echte tempel van God is daar waar mensen zich oefenen in een nieuwe manier van leven, waar alles spreekt van ‘Ik zal er zijn …

Sta ‘s stil: ‘Tempel’

Sta ‘s stil: ‘Topervaringen’

Sta eens stil

Sta ‘s stil: ‘Topervaringen’ “Ik ga mijn weg naar Jeruzalem”, zegt Jezus, een weg naar het kruis. De leerlingen schrikken: Hoe kan dat nou? Is Jezus dan niet Gods Zoon? Zijn wij als leerlingen zo blind meegelopen? Wij zijn christenen. Maar wie zijn wij in deze wereld? Een minderheid? Zitten we vast in het duister? Of zijn we stralende mensen? …

Sta ‘s stil: ‘Topervaringen’

Sta ‘s stil: ‘Veertig’

Sta eens stil

Veertig dagen woestijn: een eindeloze tocht, te midden van leegte en dorheid. Geen gisteren en geen morgen meer, enkel een zweempje vandaag… Elk gevoel voor richting valt weg. Eenzaam en alleen val je ten prooi aan angst en twijfels. Binnen in je geen harmonie, enkel chaos en verwardheid én een confrontatie met je diepste zelf, met je verlangens en dromen. …

Sta ‘s stil: ‘Veertig’

Sta ‘s stil: ‘Rein maken’

Sta eens stil

Dit vroeg de melaatse aan Jezus. Hij was een uitgestotene, omwille van het besmettingsgevaar… Maar nog erger : melaatsheid werd toen gezien werd als straf van God. Ook de toegang tot de tempel werd hem ontzegd. Kan je je nog meer afgeschreven voelen ?… Melaatsheid is als ziekte duidelijk te zien : we kennen de beelden van verwrongen gezichten en …

Sta ‘s stil: ‘Rein maken’

Sta ‘s stil: ‘Demonen’

Sta eens stil

Komen vaak voor in het evangelie de laatste weken… Wat zijn dat precies? Spookachtige figuren uit ‘Ghostbusters’? Of lelijke wezens uit de Hobbit of The Lord of the Rings of zo? Of van die afzichtelijke gedrochten uit Harry Potter? Een ‘demon’ is in het christendom een gevallen engel en is geëvolueerd in de richting van een ‘boze of onreine geest’. …

Sta ‘s stil: ‘Demonen’

Sta ‘s stil: ‘Vrije mensen’

Sta eens stil

In de macht zijn van een onreine geest en die uitdrijven! Dat deed Jezus in Kafarnaüm! Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ook bij ons, mensen van nu, is de geest soms vertroebeld. Vol zijn van steeds maar geldgewin en machtswellust maakt dat je eraan vastzit. Je zit vast aan hebzucht en overheersingsdrang. Je kunt eigenlijk niet meer helder denken. De enige …

Sta ‘s stil: ‘Vrije mensen’

Sta ‘s stil: Vissers van mensen worden

Sta eens stil

In ’n notedop van drie werkwoorden vernemen we wat Jezus kwam doen, wat Hij nog doet en wat Hij blijvend zal doen: verkondigen ‘Het Rijk Gods is nabij, bekeert u en geloof in de blijde boodschap’. Anders gezegd: aan het Rijk Gods moet je bouwen en werken. Daarvoor zal steeds bekering nodig zijn om u te (her)oriënteren en voldoende verbonden …

Sta ‘s stil: Vissers van mensen worden

Sta ‘s stil: Zie het Lam van God

Sta eens stil

Zij zagen Hem en ze wisten meteen: dit is een mens van God, het Lam van God. Je kan dat zien als iemand God uitstraalt. ‘Waar ben je thuis?” vroegen zij. ‘Kom en zie’, zei Hij. Ze gingen mee en gaandeweg zagen ze waar Hij thuis was. Gaandeweg leer je zien en kom je tot inzicht… Ze bleven bij Hem. …

Sta ‘s stil: Zie het Lam van God