15 augustus

Nieuws

Op dinsdag 15 augustus viert de katholieke Kerk het feest van de Tenhemelopneming van Maria.
Bij onze Emmaüsparochie is er op die feestdag één eucharistieviering, namelijk om 10.30 uur in de kerk van Sint-Andries.
Op de vooravond van de feestdag is er geen eucharistie.

15 augustus