Aanspreekpunt homoseksualiteit

Nieuws

Om de pastorale aandacht en begeleiding van homoseksuelen binnen de Vlaamse Kerk structureel te verankeren, kondigden de bisschoppen het voorbije najaar de aanstelling van een aanspreekpunt ‘Homoseksualiteit en geloof’ aan. Er werd ook in het vooruitzicht gesteld dat bij elk Vlaams bisdom een contactpersoon aangeduid zou worden om dezelfde pastorale aandacht te behartigen.
Voor wat het bisdom Brugge betreft is er ondertussen duidelijkheid over wie dat wordt: bisschop Lode Aerts heeft diaken Luc Boudens aangesteld als contactpersoon voor ons bisdom.
We waren nieuwsgierig wie Luc Boudens is en gingen hem vragen wat zijn taak als contactpersoon inhoudt.

Luc Boudens en Marianne

Wil je jezelf even voorstellen?

Mijn naam is Luc Boudens, ik ben gehuwd met Marianne Tillie. We hebben vier dochters, één zoontje is kort na de geboorte overleden. Ondertussen hebben we vijf kleinkinderen.
Twintig jaar lang werkte ik als opvoeder binnen de Bijzondere Jeugdzorg in De Kantel. Na mijn diakenwijding vroeg de bisschop mij om ziekenhuispastor te worden in het AZ Sint-Jan, ik deed dat 21 jaar tot aan mijn pensionering in 2018.
Sinds 1986 wonen we in Sint-Andries, langs de Gistelsesteenweg, ik maakte een tiental jaar deel uit van het parochiaal team. Nu ben ik nog vrijwillige medewerker binnen de Emmaüsparochie.

Wat houdt de functie van contactpersoon wel en niet in?

Het zwaartepunt van de opdracht ligt in het pastoraal nabij zijn van wie daar nood aan heeft, zowel in ontmoeting als in gesprek.
Het behelst niet enkel de gelovige holebi’s, maar ook hun naaste omgeving. We willen ook aandacht geven aan de brede samenleving en de kerkgemeenschap om homofoob gedrag of opmerkingen te detecteren.
In elk Vlaams bisdom neemt iemand de taak van aanspreekpunt op zich, we werken hiervoor nauw samen.

Enige indicatie waarom je voor deze functie aangesproken bent?

Enkele jaren geleden ging ik over dit thema in gesprek in het bisdom Brugge, o.a. met kardinaal De Kesel. Vanuit mijn verschillende werksituaties ervaarde ik een duidelijke nood hierrond.
Zo stond ik ooit op de huwelijksbeurs met een stand rond gezinspastoraal, daar kwamen heel wat vragen van mensen die niet voor de kerk konden huwen, holebikoppels, gescheiden personen,… We konden hen op dat moment niets bieden, maar voelden de nood aan gesprekken.

Welke boodschap heb je voor gelovige holebi’s?

Wees vooral jezelf. En het is belangrijk dat niemand zich een ‘tweederangschristen’ voelt.

Hoe antwoord jij op de opmerking ‘too little, too late’ over de houding van de Kerk tegenover holebi’s?

Het is absoluut “too late”, maar er gebeurt iets, er beweegt iets, en dat moeten we omarmen en toch toejuichen. Het is op interdiocesaan vlak een serieuze stap vooruit die gezet wis.
Wat “too little” betreft, we zijn gestart en willen verder evolueren.

Jij bent diaken. Welk engagement houdt dit voor jou concreet in? Wat is of zijn jouw taken als diaken?

Diaken-zijn beleef ik als een levenshouding, het is een keuze voor de mensen rondom mij en voor God.
Momenteel zijn mijn taken als gepensioneerde de volgende: vrijwilliger zijn bij de Emmaüsparochie. Dit houdt in dat ik heel wat doopvieringen verzorg. In de voorbereidingsgesprekken en huisbezoeken kom ik met heel wat jonge gezinnen in contact hiervoor.
Daarnaast blijf ik vrijwilliger in het ziekenhuis waar ik vroeger werkte. Zo breng ik op zondag de communie rond en neem ik af en toe een wachtbeurt over nemen van de huidige ploeg.
Het laatste jaar ga ik regelmatig naar het Heidehuis met de communie.

Hoe kunnen mensen die je willen contacteren jou het best bereiken?

Via mail naar
aanspreekpunt@bisdombrugge.be
of telefonisch op
gsm-nummer 0469 19 35 03.

Aanspreekpunt homoseksualiteit