Aanstellingsviering nieuwe pastoor

Familienieuws, Nieuws

Even vooruitkijken al naar de tweede helft van de zomer.

Op zondag 27 augustus wordt Filip Vanbesien aangesteld als de opvolger van Carlos Desoete en nieuwe pastoor van de Emmaüsparochie. Dat zal gebeuren in een feestelijke aanstellingsviering die plaats zal vinden om 15 uur in de kerk van Sint-Baafs.

U hoort er nog van.

Aanstellingsviering nieuwe pastoor