Allerheiligen en Allerzielen

Nieuws

Het feest van Allerheiligen valt dit jaar midden in de week. We overlopen even de vieringen die dag.

Allerheiligen

Op woensdag 1 november, het feest van Allerheiligen, zijn er twee eucharistievieringen: om 9 uur in Sint-Andries, en om 10.30 uur in Sint-Michiel.
Voor die beide kerken is gekozen omdat het de twee kerken zijn die in de onmiddellijke omgeving van een kerkhof liggen.
Op de vooravond, dinsdag 31 oktober dus, is er geen mis.
En op woensdag 1 november is er geen midweekviering ‘s avonds.

Onze overledenen herdenken

Net zoals de vorige jaren voorziet de Emmaüsparochie geen herdenkingsvieringen ter gelegenheid van Allerzielen. Want Allerzielen is een werkdag, en we hebben ervaren dat het voor heel mensen niet zo vanzelfsprekend is om zich dan vrij te maken voor een eucharistieviering in de vooravond.
In de plaats daarvan zijn onze drie kerken op woensdag 1 november, Allerheiligen dus, tussen 14 en 16 uur open.
De nabestaanden van al wie het voorbije jaar overleed kunnen er dan het gedachteniskruisje van hun afgestorvene afhalen. Ga daarvoor naar de kerk waar de uitvaart van de overledene plaatsvond.
Als je dat wil, kun je het dan even stil maken om in gedachte bij je dierbare overledene te zijn. Of je kan op verhaal komen bij een van onze parochiale medewerkers die dan in de kerk aanwezig zullen zijn.
Ook dit jaar wordt een gezamenlijke herdenkingskaart voorzien met de namen van alle overledenen van het voorbije jaar.

Overleden gedetineerden

Op het kerkhof van Sint-Andries zijn er ook graven van mensen die overleden zijn terwijl ze in de Brugse gevangenis verbleven. Daarom zal ook een van de gevangenisaalmoezeniers op 1 november tussen 14 en 16 uur aanwezig zijn in de kerk van Sint-Andries. We worden uitgenodigd om dan langs te komen en een bloempje (dat u niet zelf hoeft mee te brengen) op een der graven van overleden gedetineerden te leggen. Een fijne vorm van solidariteit met de mensen binnen de gevangenismuren.

Allerheiligen en Allerzielen