Bisschop reageert op Godvergeten

Nieuws

Bisschop Lode Aerts reageert op de spraakmakende tv-reeks ‘Godvergeten’ over seksueel kindermisbruik in onze Kerk.

Goede vrienden,

Vorige donderdag verscheen een eerste reactie van de bisschoppen op de uitzending Godvergeten. Gisteravond werd het tweede deel, met daarin de zaak Vangheluwe, uitgezonden.

Zeker in ons Brugse bisdom komt deze reportage hard aan. Wie van ons voelt geen boosheid en schaamte als je ziet hoe een kerkelijk gezagsdrager een kwetsbaar persoon, een kind, heeft misbruikt? Het is erg… Het gaat om misdaden die het leven van de slachtoffers en hun naasten voor altijd hebben ontwricht.

De getuigenissen in Godvergeten voeren mij terug naar mijn gesprekken met Marc Vangheluwe en met vele andere slachtoffers sinds ik bisschop ben. Toen en nu is hun verhaal moedig en waarachtig.

Zo’n diepe pijn laat niemand onverschillig.

Ik leef oprecht mee met de vele slachtoffers, hun familie en vrienden. Ik wou dat ik het verleden kon veranderen. Helaas is dat onmogelijk. Ik buig het hoofd om de moed en de waardigheid waarmee ze hun pijn die onuitsprekelijk is toch onder woorden brengen.

Daarnaast leef ik ook mee met hen die de kerk dragen en met alle gelovigen van ons bisdom die, zonder verantwoordelijk te zijn, delen in de schaamte. Velen voelen zich bedrogen omdat ze hun vertrouwen stelden in wie dat niet waardig was. Ook ik ben verdrietig en boos: ik besef dat we als kerk schromelijk tekortschoten en dat de weg naar een andere kerk nog lang is, ondanks de goede stappen die ondertussen zijn gezet.

“De waarheid zal ons vrijmaken”, zegt Jezus. Ik geloof het van harte, al doet déze waarheid ons veel pijn. Ondanks die pijn hoop ik dat de getuigenissen van Godvergeten hun werk doen:
–  dat slachtoffers en hun naasten de erkenning krijgen die ze zoeken;
–  dat daders de ernst van hun misdaden leren inzien;
–  dat misbruik krachtdadig wordt aangepakt;
–  dat ikzelf en allen die de kerk dragen, zich nog meer inzetten voor herstel en preventie;
–  dat we samen verder bouwen aan een cultuur van integer pastoraal handelen.

Goede vrienden, ook na Godvergeten moeten we blijven luisteren naar de slachtoffers. Er zijn nog altijd mensen die hun pijn niet hebben uitgesproken.

Zij kunnen steeds terecht bij het Opvangpunt, dat elke melding ernstig neemt:
info.misbruik@kerknet.be
tel. 02 507 05 93.

+Lode Aerts
bisschop van Brugge

Bisschop reageert op Godvergeten