Open brief herstart misvieringen

Nieuws

Een groep ‘jonge katholieken’ stapt naar de Raad van State om het verbod op godsdienstige bijeenkomsten te laten schorsen, gesterkt door Duitse en Franse arresten. Maar een groot aantal priesters, coördinatoren, diakens en parochieassistenten van het decanaat Brugge voelen zich niet aangesproken, meer nog, zij vinden dat de groep die naar de Raad van State trekt niet in hun naam …

Open brief herstart misvieringen

Afscheid van zuster Monique

Nieuws

Beste vrienden, Gezien we minder bijeen kunnen komen weet ik niet of jullie gemerkt hebben dat we Monique Vandenbroucke, collega-teamlid van de kern Sint-Michiel, al een tijdje moeten missen. Door gezondheidsproblemenrevalideerde ze bij zusters van haar kloostergemeenschap in Nieuwpoort, maar de lockdownbelette haar een tijdlang om terug te keren naar haar woning in de Dorpsstraat 3. Begin juli kwam ze …

Afscheid van zuster Monique

Gevolgen coronavirus bij Emmaüs

Nieuws

Voorlopig blijft het verbod op eucharistie- en andere liturgische vieringen gelden, zeker nog tot en met 7 juni. De Belgische bisschoppen hebben nog niet aangegeven wanneer ze de liturgie willen laten hervatten. Want ze moeten aansluiten bij wat de nationale Veiligheidsraad beslist, en die heeft zich nog niet uitgesproken over de timing voor het hernemen van binnenhuisactiviteiten met publiek. Maar …

Gevolgen coronavirus bij Emmaüs

Toch Broederlijk Delen!

Familienieuws, Nieuws

In het paasweekend wordt telkenjare de tweede collecte gehouden voor de campagne van Broederlijk Delen. Dit jaar kan dat niet. Een zware strop voor de vele sterke projecten van Broederlijk Delen. Toch willen we solidair zijn en blijven met het zuiden. Delen is immers toch het nieuwe hebben? Daarom deze oproep: stort het geld dat je wou betalen voor die tweede collecte rechtstreeks voor …

Toch Broederlijk Delen!

Muziek voor de Goede Week

Familienieuws, Nieuws

Peter Vansweevelt, de organist van onze Emmaüsparochie, kiest voor de sterke dagen van de Goede Week telkens een orgelstuk, om je te helpen bij bezinning en gebed. Voor Palmzondag vind je Peters keuze hier.

Muziek voor de Goede Week

Paasviering: brand een kaarsje

Nieuws

Op het hoogfeest van Pasen om 11 uur komt op Eén de eucharistieviering in eurovisie vanuit de studio van Le Jour du Seigneur in Parijs. Voorganger is Mgr. Eric de Moulins-Beaufort, voorzitter van de Franse Bisschoppenconferentie, die ook de homilie houdt. Aansluitend spreekt Paus Franciscus in Vaticaanstad zijn paasboodschap uit, gevolgd door de pauselijke zegen ‘Urbi et Orbi’. Willen we …

Paasviering: brand een kaarsje

Woord van pastoor Filip

Familienieuws, Nieuws

Woordje pastoor Filip
Woord van pastoor Filip

Veertig dagen bij Emmaüs

Nieuws

Veertig dagen lang zijn wij hier uw gids bij de vele activiteiten en vieringen die de Emmaüsparochie dit jaar wou aanbieden. Maar de gevolgen van het corona-virus blijven niet uit…  zondag 22 maart vanaf 8.30 uur – Het Solidair ontbijt  in parochiaal centrum Onze Ark gaat niet door. 12 uur – Het Solidariteitsmaal in Parochiaal Ontmoetingscentrum (POC) Sint-Willibrord gaat niet door. donderdag 26 maart 19 uur – Oasemoment ‘De zieke nabij’ in …

Veertig dagen bij Emmaüs