Gevolgen coronavirus bij Emmaüs

Nieuws

Ook onze Emmaüsparochie ontsnapt niet aan de gevolgen van het Corona-virus. Een aantal publieke manifestaties worden de komende weken noodgedwongen geschrapt.

Geen vieringen in Goede Week en met Pasen

In heel Vlaanderen en dus ook bij onze Emmaüsparochie zijn er geen vieringen in de Goede Week en met Pasen. Dat hebben de Belgische bisschoppen gezamenlijk beslist. Tot en met zondag 19 april, het weekend na Pasen dus, worden alle publieke kerkelijke vieringen geschorst.

Gelukkig blijft het wel mogelijk om via radio of tv een paasviering te volgen. Wie een computer heeft en aangesloten is op het internet, kan ook eucharistievieringen streamen die her en der (maar altijd zonder publiek, enkel met de medewerkers die noodzakelijk zijn voor de viering en de opname ervan) opgenomen worden. Voor dat aanbod raadpleeg je best kerknet.be.

Palmzondag

Omdat er geen vieringen van Palmzondag zijn, worden er ook geen gezegende palmtakken verspreid binnen of buiten onze kerken. De bisschoppen hebben daartoe beslist omdat die palmtakken eerst en vooral thuishoren in de liturgie van Palmzondag, maar ook om samenscholingen van personen te vermijden. Daarmee vervalt ook definitief onze oproep van de voorbije weken aan mensen die in hun tuin nog gezonde buxus staan hebben.

Verzoeningsviering

Ook de Verzoeningsviering van de Emmaüsparochie, die zoals telkenjare voorzien was voor de maandagavond van de Goede Week, kan niet doorgaan.

Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijk biechtsacrament niet toegediend worden. Zoals paus Franciscus onlangs zei: “Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester”.

Van Witte Donderdag tot Pasen

Geen enkele viering dus in onze kerken. Kun je dit jaar dan toch Pasen vieren of ‘je paasplicht’ vervullen? Jawel, door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week lezen en overwegen; en je met een liturgische viering verbinden via radio, tv of streaming.

Kloostergemeenschappen kunnen het getijdenboek en de diensten van de Goede Week enkel vieren in besloten kring, zonder gasten of bezoekers.

Doop en kerkelijk huwelijk

Alle dopen en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer samenscholingen weer toegelaten en dus ook deze vieringen weer mogelijk worden.

Uitvaarten

De regeling blijft onveranderd: een uitvaart kan enkel in zeer beperkte kring, met de nauwste familie, maximaal 15 personen. Een afstand van anderhalve meter tussen alle aanwezigen moet gegarandeerd zijn.  Elk fysiek contact dient uitgesloten, dus geen begroeting, geen offerande met pateen of kruis, geen communie, geen gedachtenisprentjes uitdelen en geen omhalingen. Aangezien er geen communie uitgereikt mag worden, kan de uitvaartdienst alleen een woord- en gebedsdienst zijn, geen eucharistieviering.

Mensen die een ruimere groep mensen de kans willen geven om afscheid te nemen van de afgestorvene, wordt aangeraden om na afloop van de corona-crisis een afscheidsviering met breed publiek in de kerk te organiseren. Desnoods kan dat zelfs met een urne.

Eerste communie

De eerstecommunievieringen zijn verschoven naar het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 oktober. De ouders ontvangen zo spoedig mogelijk alle nieuwe gegevens.

Vormsel

De vormselvieringen die voor dit voorjaar gepland waren zullen plaatsvinden op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Daarbij wordt dezelfde opdeling in groepen behouden, en ook dag en uur blijven dezelfde. De ouders ontvangen zo spoedig mogelijk alle nieuwe info.

Kerken blijven open

Toch een beetje goed nieuws: de kerken die anders tijdens de week open zijn, blijven dat ook nu. Wie zich daar even wil terugtrekken voor gebed of bezinning blijft er zeer welkom. En je vindt er ook het hoekje waar je je persoonlijke intentie kunt neerschrijven en achterlaten.

Klokken van dank en hoop

Zolang het corona-alarm geldt laat de Emmaüsparochie, behalve bij de parochiekerk van Sint-Andries waar het om technische reden niet kan, haar klokken elke middag luiden voor het Angelus. Daarmee willen elkaar moed inspreken, willen we zeggen: mensen, jij bent niet alleen, we staan er allemaal samen voor. En willen we de mensen ook oproepen om het in de loop van dag toch ook ‘s stil te maken en te bidden voor elkaar.

En elke avond om 20 uur laten we ook een klok luiden, om dank te zeggen aan al wie in de gezondheidssector het beste van zichzelf geeft om zieken op te vangen, maar evengoed aan de velen die zich in andere sectoren inzetten om het land draaiende te houden.

Meer…

Wil je er nog meer over lezen, dan verwijzen we je graag naar de pagina Veelgestelde vragen Coronamaatregelen op kerknet.be.

Gevolgen coronavirus bij Emmaüs