Gevolgen coronavirus bij Emmaüs

Nieuws

Voorlopig blijft het verbod op eucharistie- en andere liturgische vieringen gelden, zeker nog tot en met 7 juni.

De Belgische bisschoppen hebben nog niet aangegeven wanneer ze de liturgie willen laten hervatten. Want ze moeten aansluiten bij wat de nationale Veiligheidsraad beslist, en die heeft zich nog niet uitgesproken over de timing voor het hernemen van binnenhuisactiviteiten met publiek.

Maar ondertussen is wel duidelijk dat we de komende weken aan dat hernemen nog niet toe zijn. Concreet: ook de komende weken kunnen we nog geen eucharistievieringen voorzien. Wanneer dat wel weer zal kunnen, is nu nog niet duidelijk.

Hoe dan ook wil de Emmaüsparochie onze parochianen geen enkel nodeloos risico laten lopen. Hoe jammer we dat ook vinden, we zullen pas opnieuw samen mis vieren als dat door de mensen die het kunnen weten veilig geacht wordt. Forceren heeft geen enkele zin, integendeel zelfs.

Ondertussen blijven we onze parochianen met een digitale en een papieren Contactbrief, met onze website en onze facebookpagina wel helpen om de liturgie van deze weken na Pasen zo zinvol en intens mogelijk te volgen.

Volhouden, mensen!  We blijven doorgaan…

Doop en kerkelijk huwelijk

Alle dopen en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer samenscholingen weer toegelaten en dus ook deze vieringen weer mogelijk worden.

Uitvaarten

De regeling blijft onveranderd: een uitvaart kan enkel in zeer beperkte kring, met de nauwste familie, maximaal 30 personen. Een afstand van anderhalve meter tussen alle aanwezigen moet gegarandeerd zijn.  Elk fysiek contact dient uitgesloten, dus geen begroeting, geen offerande met pateen of kruis, geen communie, geen gedachtenisprentjes uitdelen en geen omhalingen. Aangezien er geen communie uitgereikt mag worden, kan de uitvaartdienst alleen een woord- en gebedsdienst zijn, geen eucharistieviering.

Mensen die een ruimere groep mensen de kans willen geven om afscheid te nemen van de afgestorvene, wordt aangeraden om na afloop van de corona-crisis een afscheidsviering met breed publiek in de kerk te organiseren. Desnoods kan dat zelfs met een urne.

Eerste communie

De eerstecommunievieringen zijn verschoven naar het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 oktober. De ouders ontvangen zo spoedig mogelijk alle nieuwe gegevens.

Vormsel

De vormselvieringen die voor dit voorjaar gepland waren zullen plaatsvinden op zaterdag 10 en zondag 11 oktober. Daarbij wordt dezelfde opdeling in groepen behouden, en ook dag en uur blijven dezelfde. De ouders ontvangen zo spoedig mogelijk alle nieuwe info.

Kerken blijven open

Toch een beetje goed nieuws: de kerken die anders tijdens de week open zijn, blijven dat ook nu. Wie zich daar even wil terugtrekken voor gebed of bezinning blijft er zeer welkom. En je vindt er ook het hoekje waar je je persoonlijke intentie kunt neerschrijven en achterlaten.

Klokken van dank en hoop

Zolang het corona-alarm geldt laat de Emmaüsparochie, behalve bij de parochiekerk van Sint-Andries waar het om technische reden niet kan, haar klokken elke middag luiden voor het Angelus. Daarmee willen elkaar moed inspreken, willen we zeggen: mensen, jij bent niet alleen, we staan er allemaal samen voor. En willen we de mensen ook oproepen om het in de loop van dag toch ook ‘s stil te maken en te bidden voor elkaar.

En elke avond om 20 uur laten we ook een klok luiden, om dank te zeggen aan al wie in de gezondheidssector het beste van zichzelf geeft om zieken op te vangen, maar evengoed aan de velen die zich in andere sectoren inzetten om het land draaiende te houden.

Meer…

Wil je er nog meer over lezen, dan verwijzen we je graag naar de pagina Veelgestelde vragen Coronamaatregelen op kerknet.be.

Gevolgen coronavirus bij Emmaüs