Een paasbezinning

Nieuws

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een duister kluwen
van geld en macht,
van wapens en drugs,
van virussen en misbruik
doordrenkt met zoveel tranen
van mensen die huilen in de nacht.

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een lijf-aan-lijf gevecht,
in ‘t groot, in ’t klein.
Elk voor zichzelf.
De sterkste overwint,
de zwakke lijdt,
kan nergens nog terecht.

Zo was het op die donkere dag
toen God gekruisigd werd.
Verraden,
verkocht voor dertig zilverlingen,
en op Golgotha
aan de wereld getoond
om te bewijzen
dat kwaad de moeite loont.

Maar op die morgen
met het open graf
liet God ons zien
dat het anders kan,
dat in elke kleine mens
de veerkracht leeft
om sterker
dan de pijn en het onrecht,
zelfzeker op te staan.

Pasen
is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit de donkere put
waarin je bent verstrikt
en, met de ogen knipperend
in het morgenlicht,
getuigen
dat Hij in jou verrezen is.
Dat Hij leeft, dat jij leeft.

De Emmaüsparochie wenst jou
een zalig en hoopvol Paasfeest toe.

Een paasbezinning