Emmaüsrijders weer aan de slag

Familienieuws

Het onttrekken van twee kerkgebouwen aan de eredienst mag er niet toe leiden dat mensen om welke reden dan ook niet meer in één van onze andere drie andere kerken terecht kunnen. Dus gaan de Emmaüsrijders weer aan de slag.
Emmaüsrijders zijn bereid om minder mobiele mensen met de wagen op te halen en te brengen naar de kerk waar ze de eucharistie willen bijwonen. Uiteraard word je ook terug naar huis gebracht.
Ook voor het Oasemoment elke vierde donderdag van de maand in de Sint-Andrieskerk voorzien we Emmaüsrijders.
Het Emmaüssecretariaat staat in voor de coördinatie ervan.

Voor wie chauffeur wil zijn

Ben je bereid mensen mee te nemen naar een viering of het Oasemoment, vul dan dit digitaal formulier in.  Je kan het formulier ook op papier invullen in het Emmaüssecretariaat. Je kan je engagement ook telefonisch kenbaar maken via 0484 76 25 87 of 0473 46 03 19. Eén keer melden volstaat.
Je bent uiteraard niet verplicht om elke keer te rijden. Als op jou een beroep gedaan wordt, neemt het Emmaüssecretariaat ten laatste één dag voor de viering plaatsvindt contact met je op om te vragen of het past om te rijden. Je krijgt dan de naam en het adres van de perso(o)n(en) die wil(len) meerijden. Wie rijdt is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid naar derden.
Wie al Emmaüsrijder was en dit opnieuw wil zijn, vragen we om opnieuw in te schrijven en je engagement te bevestigen. De uren van de vieringen zijn ondertussen veranderd. Zie je het niet (meer) zitten, dan is dat geen probleem, maar dan weten we dat ook graag. Je kan dat telefonisch of per mail aan het secretariaat laten weten.

Voor de mensen die willen meerijden

Als je een beroep wil doen op een Emmaüsrijder, dan moet je dat eenmalig laten weten met dit formulier.  Het formulier op papier invullen kan in het Emmaüssecretariaat. Je kan ook telefoneren naar 0484 76 25 87 of 0473 46 03 19.

Wil je graag naar een viering gevoerd worden, dan vragen we je om dat telefonisch of via dit digitaal formulier te laten weten, ten laatste twee dagen voor mis of het Oasemoment. Wij contacteren de chauffeur, geven jouw adresgegevens door en verwittigen je dan opnieuw.
Je kan gerust op voorhand een paar data doorgeven waarop je wenst mee te rijden.

Deze dienst is gratis. Wie wil meerijden moet niet betalen. Ook de chauffeur wordt daar niet voor vergoed.

Emmaüsrijders weer aan de slag