Erfgoed Sint-Michielskerk tentoon op 11/1

Familienieuws, Nieuws

Op woensdag 11 januari kan je ‘s namiddags tussen 14 en 18 uur het roerend erfgoed van onze Sint-Michielskerk van nabij komen bekijken in de Sint-Michielskerk zelf. Daarmee volgt deze kerk hetzelfde parcours als in de voorbije maanden ook al gelopen werd in andere kerken van onze Emmaüsparochie.

 Inventaris

Sinds enige tijd beschikken de kerkfabrieken van de Emmaüsparochie over inventarissen van het roerend erfgoed in elk van de kerken bevindt. Deze overzichten met historische en artistieke informatie over elk object werden opgesteld op initiatief van de Erfgoedcel Brugge.

Vertegenwoordigers van het bisdom, Musea Brugge, de parochie en de kerkfabriek hebben het afgelopen jaar voor elk van de kerken de waarde van de collectiestukken ingeschat. Daarbij stelde het team zich vragen als: Is dit object zeldzaam? Is het gemaakt van kostbare materialen? Hoe verwijst het naar de kerk en haar geloofsgemeenschap?

Als laatste is nu ook de Sint-Michielskerk aan de beurt.

Bijzondere herinneringen

Maar het waarderingsteam is evenzeer geïnteresseerd in de waarde die jij als kerkganger aan deze voorwerpen hecht. Heeft een object een persoonlijke betekenis voor jou, of bijzondere herinneringen? Of vind je een bepaald object gewoon heel mooi?

Dat wil het team van jou horen op het participatiemoment dat het team ter plaatse organiseert op woensdag 11 januari. Die dag kun je tussen 14 en 18 uur de erfgoedcollectie in de kerk komen bewonderen en waarderen.

Een greep uit de collectie

Doorheen de eeuwen heeft de Sint-Michielsparochie verschillende kerkgebouwen gekend. Nagenoeg al het roerend religieus erfgoed in de kerk is afkomstig uit het allereerste kerkgebouw. Dat stond op de grond van het huidige kerkhof.De grafsteen achteraan links in het schip van de kerk herinnert daar nog aan.

In de tweede kerk (1882-1944), die net als het huidige gebouw in de Rijselstraat stond, prijkte aan het hoogaltaar een retabel van kunstenaar Hendrik Pickery. Fragmenten ervan kun je nog steeds zien in de winterkapel. De kerk werd op Pinksteren 1944 vernield en in 1954 vervangen door de huidige kerk. De twee zijaltaren dateren uit de tijd van deze wederopbouw.

Participatiemoment

Sint-Michiel heeft dus best wel een indrukwekkende geschiedenis. En het participatiemoment op woensdag 11 september biedt je de kans om belangrijke stukken van dat verleden te herbeleven.
Je bent er welkom tussen 14 en 18 uur.
Kom er zelf je waardering voor dat patrimonium uiten.

Oude kerkhofkerk Sint-Michiel

Erfgoed Sint-Michielskerk tentoon op 11/1