Startavond Welzijnszorg: een impressie

Nieuws

Maandagavond 23 november. Valkenburg, het parochiaal centrum van Sint-Baafs, warmde zich op om veel mensen te ontvangen. En die kwamen ook, toch wel een honderdtal. Deugddoend te ervaren dat de armoedeproblematiek zoveel mensen nauw aan het hart ligt. Straks begint de advent en voert Welzijnszorg campagne, dit jaar onder het thema ‘Een toekomst zonder armoede‘. Een wieg, teken van nieuw leven, verwelkomde ons en herbergde onze dromen van een toekomst zonder armoede.

We smaakten de campagneboodschap waarin de nadruk wordt gelegd op duurzaamheid, meer bepaald op het gebied van mobiliteit, gezondheid en wonen. Deze laatste twee aspecten werden verder uitgediept door mensen die in hun dagelijks bezig zijn werk maken van duurzame verandering. Zo maakten we kennis met het project rond gezonde voeding(sgewoonten) voor psychisch kwetsbare mensen en kwamen we meer te weten over de ontwikkeling van een wijkgezondheidscentrum in Brugge. Daarna konden we horen hoe een dak boven je hoofd hebben voor veel mensen in Brugge geen evidentie is en hoe het beleid hiervoor oplossingen probeert te bieden, zowel op het vlak van begeleiding als op een structurele manier.

Beklijvende getuigenissen over leven in armoede plaatsten het evangelie van ‘de weduwe met het penningske‘ in een actueel daglicht. Een toekomst zonder armoede is een oproep die al sinds Christus’ geboorte klinkt…

Aan ons nu om er tijdens de komende advent werk van te maken.

Startavond Welzijnszorg: een impressie