Goede Week bij Emmaüs

Nieuws

Ook dit jaar vinden in de vijf kernen van de Emmaüsparochie heel wat activiteiten plaats in de Goede Week. Hieronder vindt u een volledig overzicht.

De afkorting vooraan links geeft telkens aan in welke kerk of kern de activiteit plaatsvindt:

SA = Sint-Andries
SB = Sint-Baafs
SG = Sint-Godelieve
SM = Sint-Michiel
SW = Sint-Willibrord

Palmzondag 25 maart

SA –  9.30 u. – Eucharistie met palmwijding
SM – 11 u. – Palmzondagviering met palmwijding, met het KPG Zangkoor Sint-Michiel

Maandag 26 maart

SW – 19 u. – Verzoeningsviering voor de hele Emmaüsparochie

Witte Donderdag 29 maart

SA  – 19 u. – Witte-Donderdagviering met koor Laetare
SB  – 19 u. – Witte-Donderdagviering met het Sint-Caroluskoor; aansluitend stil gebed tot 21 u.
SG  – 19 u. – Witte-Donderdagviering met KPG Zangkoor Sint-Michiel

Goede Vrijdag 30 maart

SM – vanaf 11.30 u. – Sober maal in Kakelbont (P.C. Zwaenekerke, Oudekerkstraat 23)
SA – 12 u. – Sobere rijstmaaltijd in Huize Wellecome
SB  – 13.30 u. – Kruisweg school Zandstraat
SA – SB   –   SG   –   SM   –   15 u. – Kruisweg
SB – 19 u. – Kruisverering met het Sint-Caroluskoor
SM – 19 u. – Kruisverering met KPG Zangkoor Sint-Michiel
SW – 19 u. – Kruisverering met de Gregoriaanse koren van Sint-Andries
en Sint-Willibrord

Stille Zaterdag 31 maart

SG  – 19 u. – Paaswake met koor Idoena
SB – 20 u. – Paaswake met koor Solied
In alle vieringen op Stille Zaterdag wordt de tweede collecte ten voordele van Broederlijk Delen gehouden

Paaszondag 1 april

SA – 9.30 u. – Paasviering met het Gregoriaans Koor
SW –   10.30 u. – Paasviering met het Sint-Caroluskoor
SM – 11 u. – Paasviering met het KPG Zangkoor Sint-Michiel
In alle vieringen op Paaszondag wordt de tweede collecte ten voordele van Broederlijk Delen gehouden

Goede Week bij Emmaüs