Groen licht voor Kerkenplan Emmaüs

Nieuws

Anderhalve maand geleden maakte de Emmaüsparochie haar Kerkenplan bekend, en dat plan werd daarna uitgebreid toegelicht tijdens vijf druk bijgewoonde infomomenten.  We kunnen nu melden dat het bisdom groen licht gegeven heeft om dit Kerkenplan verder te onderzoeken en uit te werken. Een definitieve goedkeuring van het Kerkenplan in al zijn facetten is dat nog niet. Want bij de herbestemming van elke aparte parochiekerk is goedkeuring van de bisschop vereist, en die wordt voorafgegaan door uitgebreide kerkrechtelijke procedures. Maar na het principieel groen licht dat we van het bisdom kregen kunnen de verschillende kerkfabrieken straks wel, na afspraak, aan het werk om concreet op zoek te gaan naar mogelijkheden en voorstellen om hun parochiekerk een andere bestemming te geven en te verkopen.  Al wie concrete voorstellen tot herbestemming van één of meer van de vier kerken heeft, richt zich dus straks tot de betrokken kerkfabriek en zijn voorzitter. Wanneer we daar klaar voor zijn zullen we dat melden op onze website. Nog even geduld dus.

Lees of download de tekst waarin het Emmaüsteam zijn Kerkenplan voor de Emmaüsparochie toelicht.

Groen licht voor Kerkenplan Emmaüs