Honderdste Oasemoment 23 mei

Nieuws

Op donderdag 23 mei vindt om 19 uur voor de honderdste keer een Oasemoment plaats.

Sinds december 2012 biedt onze Emmaüsparochie elke vierde donderdagavond van de maand een Oasemoment aan. Dat is een halfuur bezinnen en bidden rond telkens één bijbels thema, met daarbij veel stiltemomenten en ook wat stemmige muziek. Veelal is het thema geplukt uit het evangelie van de zondag die net aan het Oasemoment voorafgaat of erop volgt. Maar bij deze jubileumaflevering ‘s niet. Dat er sinds  december 2012 honderd Oasemomenten mochten plaatsvinden en de deelnemers elke keer weer konden stimuleren tot stil worden en bidden, is reden tot grote dankbaarheid.

Dankbaarheid is een kostbare deugd, maar in deze wereld lang geen vanzelfsprekenheid. Daarom wil dit honderdste Oasemoment helemaal focussen op dankbaar zijn. Wat kan zo’n houding betekenen voor een christenmens? We verklappen het antwoord al: veel positiefs!

Het Oasemoment vindt ook deze keer plaats in het koor van de Sint-Andrieskerk en begint om 19 uur. Om je toe te laten vooraf tot rust te komen en je zo helemaal open te stellen voor de boodschap van de Heer, ben je al een halfuur voordien, vanaf 18.30 uur dus, welkom om het stil te maken in je hart.

Vieren kan ook heel ingetogen. Zonder feestgedruis. Maar daarom niet minder intens. Kom je dus op donderdagavond 23 mei meevieren met ons?

Honderdste Oasemoment 23 mei