Huizen van vrede

Nieuws

Huizen van Vrede vzw

De oorlogsvluchtelingen moeten na hun erkenning binnen de 2 maanden het Fedasil-opvangcentrum verlaten. Zij ontvangen dan een leefloon van € 867. Hiermee proberen ze een woning te huren om een domicilie te verwerven. Pas dan kunnen zij de verplichte inburgeringsopleiding starten, zich inschrijven bij de VDAB, om uiteindelijk te kunnen werken en een eigen inkomen te verdienen. Maatschappelijke werkers en vele vrijwilligers helpen hen een woning te vinden.

Maar immobiliënkantoren en veel eigenaars stellen echter als voorwaarde dat je minstens 3 x zoveel verdient als de huur. Dan kan je als leefloner slechts een huur betalen van € 290 per maand. Waar kan je een woning voor die prijs vinden?

Ook sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen niet helpen. De wachttijd bedraagt hier meerdere jaren. Gevolg: van januari tot augustus 2016 hebben in Brugge en omgeving nog maar 10 erkende vluchtelingen een woning gevonden.

Om uit de impasse te geraken van een tijdrovende en frustrerende zoektocht naar een betaalbare woonst, en uit respect voor de mens die zijn land omwille van oorlog is moeten ontvluchten, hebben we een vzw opgericht die de vrijwilligers beduidend sterkere argumenten geeft om woningen te vinden. Deze vzw heeft als doel :

– appartementen en huizen huren, waarbij we voor de volledige huurtermijn borg staan tegenover de eigenaars. Op deze manier overwinnen we de drempel van twijfel. Daarbij wensen we de huurders ook te begeleiden, en zoeken we hiervoor samenwerking met OCMW en CAW.

– het collectief samenwonen mogelijk te maken, waarbij meerdere gezinnen in een groter gebouw kunnen leven met gemeenschappelijke voorzieningen.   Op deze manier organiseren we een betaalbare huur, die in redelijke verhouding staat tot het leefloon. Vluchtelingen kunnen hier blijven wonen tot ze via hun werk een voldoende hoog inkomen hebben om volwaardig op eigen benen te staan.

– een fonds op te richten waar erkende vluchtelingen een beperkte som geld kunnen lenen om de hoge kosten van de gezinshereniging te kunnen betalen. Opnieuw als gezin kunnen samenleven na de scheiding van 1 jaar of meer is de beste motivatie om te integreren in onze maatschappij.

Om van bij de start reeds enkele woningen te kunnen huren heeft de vzw een startkapitaal nodig van € 22.000. Wie bereid is een bedrag te schenken, klein of groot kan dit doen op rekening

BE90 7360 2915 5032 van Huizen van Vrede.

Indien er onverwacht obstakels opduiken, waardoor het niet meer mogelijk is om onze doelstellingen te realiseren, dan storten we uw bijdrage terug.

Honderd jaar geleden sloegen een miljoen Belgen ook op de vlucht voor het oorlogsgeweld naar andere landen, waar zij een onderkomen, werk en scholen vonden voor hun kinderen. Het is nu onze beurt om mensen in nood te helpen. Vóór eind dit jaar zoeken nog 47 erkende oorlogsvluchtelingen een woning met domicilie.

Wil je meehelpen aan het project? contacteer: huizenvanvrede@telenet.be of 0498/856839 van René Tytgat. De maatschappelijke zetel van de vzw Huizen van Vrede is gevestigd in de Abdijbekestraat, 56 – 8200 Sint-Andries.

De stichtende leden van de vzw:
Guido Maertens, René Tytgat, Johan Vanhollemeersch, Riet Versluys

Huizen van vrede