Infoavond Broederlijk Delen ma. 19/2

Nieuws

Vastentijd is Broederlijk-Delentijd. Ook dit jaar wordt Broederlijk Delen bij onze Emmaüsparochie op gang getrokken door een Infoavond.

Die vindt plaats op de eerste maandagavond van de Vasten, maandag 19 februari om 19.30 uur, in het ondertussen welbekende Auditorium van het Sint-Lodewijkscollege (Magdalenastraat 30, Sint-Andries).

We bekijken de campagnefilm en luisteren naar drie inhoudelijke bijdragen.

An Maes van Broederlijk Delen belicht de ‘25%-revolutie’ die als rode draad doorheen de campagne loopt.

Broederlijk Delen richt zijn aandacht op de problematiek van voedselsystemen en grondstoffen, en het doet dat dit jaar aan de hand van de situatie in de Democratische Republiek Congo. Daarover gaat Bart Bode in gesprek met de Belgisch-Congolese Séphora Wondo, beleidsmedewerker voor Congo bij Broederlijk Delen. En Bart Bode gaat aansluitend nog in op het politieke luik van de vastencampagne.

Voor de muzikale omkadering van de Infoavond zorgt het koor Solied.

Na de voorstelling kan iedereen omstreeks 21 uur bijpraten bij een drankje.

Deze Infoavond wordt voor het eerst gezamenlijk georganiseerd door Pastorale eenheden van het Decanaat Brugge.

Iedereen is van harte welkom. Deelnemers kunnen een vrijwillige bijdrage doen.

Infoavond Broederlijk Delen ma. 19/2