Infoavond Broederlijk Delen 4 maart

Nieuws

De komende Veertigdagentijd vraagt Broederlijk Delen onze aandacht voor het Latijns-Amerikaanse land Guatemala. De meerderheid van de bevolking is daar afhankelijk van de landbouw. Toch hebben de meeste boeren zelf geen grond om groenten en fruit op te telen. Een handvol rijken bezit meer dan de helft van alle landbouwgrond.

Samen met zijn partnerorganisaties werkt Broederlijk Delen op twee sporen: boeren en boerinnen helpen hun kleine lap grond duurzaam en optimaal te benutten, en tegelijk politiek druk uitoefenen voor een rechtvaardige herverdeling van de grond.

Zoals elk jaar starten we de Broederlijk-Delenactie in onze Emmaüsparochie met een grote Infoavond. Die vindt plaats op maandag 4 maart in het Parochiaal Ontmoetingscentrum (POC) van Sint-Willibrord (Keurvorst Karel Theodoorstraat 4, Sint-Andries, achter de kerk) en in de Sint-Willibrordkerk zelf.

Vanaf 19 uur en na het infomoment is er alle gelegenheid om de Wereldmarkt te bezoeken in het POC. Het Infomoment in de kerk voorziet de vertoning van de campagnefilm en info over de verschillende acties en laat Scheutist Guido De Schrijver, die jarenlang werkzaam was in Guatemala, aan het woord. Er is ook een getuigenis voorzien van Nicole Saelens, die vorig jaar met Broederlijk Delen op inleefreis trok naar Guatemala. De muzikale omlijsting berust zoals steeds bij Solied.

Je zult zeer welkom zijn op deze boeiende Infoavond!

Infoavond Broederlijk Delen 4 maart