Kerkfabriek Emmaüs

Familienieuws

 

Op vraag van het bisdom Brugge publiceren wij volgende bekendmaking
in verband met de samenstelling van
de nieuwe kerkfabriek Emmaüs te Sint-Andries – Sint-Michiels.

Met een ministerieel besluit van 23 februari 2023 werd de samenvoeging van de parochies Karel de Goede en Sint-Godelieve te Sint-Michiels, Sint-Willibrord te Sint-Andries en Sint-Michiel te Sint-Michiels, waarbij de parochie Sint-Michiel wordt behouden onder de nieuwe naam Emmaüs te Sint-Andries – Sint-Michiels, erkend.

Overeenkomstig de voorziene mogelijkheid in artikel 41 van het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 heeft monseigneur Lode Aerts aan de aangestelde verantwoordelijke van de parochie gevraagd hem een voorstel van leden voor de kerkfabriek Emmaüs te Sint-Andries – Sint-Michiels over te maken.

Na ontvangst van het voorstel van mevrouw Marleen Vandenbossche, aangestelde verantwoordelijke van de parochie, stelt monseigneur Lode Aerts volgende personen aan als lid van de kerkfabriek Emmaüs te Sint-Andries – Sint-Michiels:

–  mevrouw Martine Depreitere (°21/10/1967), Baron de Serretstraat 71, 8200 Brugge;
–  de heer Hugo Dhoedt (°03/01/1950), Varenslaan 20, 8200 Brugge;
–  de heer Yves ‘t Jampens (°12/11/1962), ‘t Hoge 7, 8200 Brugge;
–  de heer Marc Simoen (°29/04/1957), Notelarendreef 23, 8200 Brugge;
–  de heer Jan Vandecasteele (°04/02/1952), Vier Uitersten 19,8200 Brugge.

Door middel van lottrekking dient de kerkraad op de eerstvolgende vergadering te bepalen wie tot de grote helft (3 leden – einde mandaat april 2026) en wie tot de kleine helft (2 leden – einde mandaat april 2029) behoort. Vervolgens dienen een voorzitter, secretaris en penningmeester verkozen te worden.

Een afschrift van deze aanstelling wordt door het bisdom bezorgd aan de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, de heer Carl Decaluwé, en aan de stad Brugge.

De aangestelde verantwoordelijke van de parochie dient een kopij van dit schrijven over te maken aan de aangestelde leden van de kerkraad  en aan de voorzitter van de voormalige kerkfabrieken Karel de Goede en Sint-Godelieve te Sint-Michiels en Sint-Willibrord te Sint-Andries.

Deze aanstelling moet gedurende 14 dagen uitgehangen worden in de kerk en gedurende die periode gepubliceerd worden in het parochieblad.

In opdracht van monseigneur Lode Aerts,
Bart Vercauteren
Bisschoppelijk gedelegeerde

Kerkfabriek Emmaüs