Kinderviering 6 oktober

Nieuws

Op zondag 6 oktober is er om 10.30 uur een kinderviering in de kerk van Sint-Baafs. Alle kinderen, alle mama’s en papa’s, alle jonge gezinnen, alle mensen van onze Emmaüsparochie zijn heel hartelijk welkom om mee te komen vieren.

In deze viering willen we groot en klein een beetje goede moed geven om als vrienden van Jezus door het leven te durven gaan. Wijze woorden uit de bijbel wijzen hiervoor de juiste richting aan. Aan ons om dit te realiseren in ons eigen leven. Moeilijk? Nee hoor, ’t is ongelooflijk eenvoudig.

We maken er graag opnieuw een feestelijke viering van, met enkele blije liedjes. Daarom zijn alle kinderen die graag zingen hartelijk welkom om 10 uur in de kerk. Dan oefenen we nieuwe liedjes in.

Je bent welkom om samen met ons te vieren.

Heel graag tot dan.

De werkgroep Kindervieringen van de Emmaüsparochie

 

Kinderviering 6 oktober