Mededelingen Kerkenplan Emmaüs

Nieuws

Het Kerkenplan van onze Emmaüsparochie wordt nu wel heel concreet. De tijd van plannen maken is voorbij, er wordt nu gewerkt aan de realisatie ervan.

Op vraag van de betrokken Kerkfabrieken en de Stuurgroep Kerkenplan zet bisschop Lode Aerts een eerste stap. Hij trekt de procedure op gang om de Sint-Willibrordkerk en de Sint-Godelievekerk te onttrekken aan de eredienst. Dat houdt ook de officiële bekendmaking van die intentie in, evenals de aankondiging van een mogelijkheid om daar bezwaar tegen in te dienen.

Het sluiten van beide kerken zal betekenen dat beide parochies ophouden te bestaan en aangehecht worden bij de parochie Sint-Michiel. Want dat is de parochie waar het terrein ligt waar de nieuwe Emmaüskerk en -campus gebouwd zullen worden.

Tot nu toe is Emmaüs formeel alleen nog maar de naam van de pastorale eenheid die de vijf parochies van de deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels bundelt. Maar het is de bedoeling dat de bundeling van die vijf parochies resulteert in officieel één nieuwe parochie, de Emmaüsparochie. Daartoe stelt onze bisschop voor om de naam van de parochie Sint-Michiel officieel te veranderen in ‘parochie Emmaüs’.

Dat is de inhoud en bedoeling van de drie decreten die bisschop Lode ondertekend heeft en ons vraagt om ze hieronder officieel bekend te maken.

 

Aan de parochianen van de parochie Sint-Willibrord te Sint-Andries
Aan de parochianen van de parochie Sint-Michiel te Sint-Michiels

Broeders en zusters,

Het parochielandschap is vandaag in volle beweging.

Binnen ons bisdom zijn we volop bezig met het uitwerken van de Pastorale Eenheden.

Ook de burgerlijke overheid vraagt ons om over de toekomst na te denken.

Onze kerkelijke structuren dienen aan deze evoluties aangepast te worden.

In overleg met de pastoraal verantwoordelijken heb ik, gelet op de vraag van de pastoor, onderzocht om het kerkgebouw Sint-Willibrord te Sint-Andries niet meer te gebruiken voor de eredienst en de parochie Sint-Willibrord te Sint-Andries op te heffen en te voegen bij de parochie Sint-Michiel te Sint-Michiels.

In twee decreten van 16 maart 2022 heb ik beslist met ingang van 1 juli 2022

–  het kerkgebouw Sint-Willibrord te Sint-Andries te onttrekken aan de eredienst en terug te brengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik waarna het opnieuw volledig ter beschikking komt van de eigenaar, op heden de kerkfabriek Sint-Willibrord te Sint-Andries – en na het volledig doorlopen van de burgerrechtelijke procedure tot samenvoegen bij de parochie Sint-Michiel te Sint-Michiels, de kerkfabriek Sint-Michiel te Sint-Michiels -, die vervolgens het gebouw kan verkopen aan de vzw Sint-Lodewijk met het oog op de realisatie van een polyvalente zaal en van klaslokalen;

–  de parochie Sint-Willibrord te Sint-Andries op te heffen en te voegen bij de parochie Sint-Michiel te Sint-Michiels.

Binnen de 10 nuttige dagen na deze betekening kan de herroeping van de decreten aan mij gevraagd worden overeenkomstig canon 1734.

Ik hoop dat deze beslissingen bijdragen tot steeds verder groeiende samenwerking binnen de Pastorale Eenheid Emmaüs Sint-Andries – Sint-Michiels.

Dankbaar voor uw gelovige inzet, groet ik u van harte,

Brugge, 16 maart 2022,
+ Lode Aerts
Bisschop van Brugge

 

Aan de parochianen van de parochie Karel de Goede en Sint-Godelieve te Sint-Michiels
Aan de parochianen van de parochie Sint-Michiel te Sint-Michiels

Broeders en zusters,

Het parochielandschap is vandaag in volle beweging.

Binnen ons bisdom zijn we volop bezig met het uitwerken van de Pastorale Eenheden.

Ook de burgerlijke overheid vraagt ons om over de toekomst na te denken.

Onze kerkelijke structuren dienen aan deze evoluties aangepast te worden.

In overleg met de pastoraal verantwoordelijken heb ik, gelet op de vraag van de pastoor, onderzocht om het kerkgebouw Karel de Goede en Sint-Godelieve te Sint-Michiels niet meer te gebruiken voor de eredienst en de parochie Karel de Goede en Sint-Godelieve te Sint-Michiels op te heffen en te voegen bij de parochie Sint-Michiel te Sint-Michiels.

In twee decreten van 16 maart 2022 heb ik beslist met ingang van 1 juli 2022

–  het kerkgebouw Karel de Goede en Sint-Godelieve te Sint-Michiels te onttrekken aan de eredienst en terug te brengen tot een profaan en niet onwaardig gebruik waarna het opnieuw volledig ter beschikking komt van de eigenaar, op heden de kerkfabriek Karel de Goede en Sint-Godelieve te Sint-Michiels – en na het volledig doorlopen van de burgerrechtelijke procedure tot samenvoegen bij de parochie Sint-Michiel te Sint-Michiels, de kerkfabriek Sint-Michiel te Sint-Michiels -, die vervolgens het gebouw kan verkopen aan de stad Brugge met het oog op de realisatie van een sociaal/educatieve en sportieve eindbestemming;

–  de parochie Karel de Goede en Sint-Godelieve te Sint-Michiels op te heffen en  te voegen bij de parochie Sint-Michiel te Sint-Michiels;

–  het territorium van de parochie Karel de Goede en Sint-Godelieve te Sint-Michiels dat gelegen is op het grondgebied van de gemeente Oostkamp te voegen bij het territorium van de parochie Sint-Pieter te Oostkamp.

Binnen de 10 nuttige dagen na deze betekening kan de herroeping van de decreten aan mij gevraagd worden overeenkomstig canon 1734.

Ik hoop dat deze beslissingen bijdragen tot steeds verder groeiende samenwerking binnen de Pastorale Eenheid Emmaüs Sint-Andries – Sint-Michiels.

Dankbaar voor uw gelovige inzet, groet ik u van harte,

Brugge, 16 maart 2022,
+ Lode Aerts
Bisschop van Brugge

 

Aan de parochianen van de parochie Sint-Michiel te Sint-Michiels

Broeders en zusters,

Het parochielandschap is vandaag in volle beweging.

Binnen ons bisdom zijn we volop bezig met het uitwerken van de Pastorale Eenheden.

Ook de burgerlijke overheid vraagt ons om over de toekomst na te denken.

Onze kerkelijke structuren dienen aan deze evoluties aangepast te worden.

Om die reden heb ik decreten uitgevaardigd waarbij met ingang van 1 juli 2022 de parochie Karel de Goede en Sint-Godelieve te Sint-Michiels en de parochie Sint-Willibrord te Sint-Andries opgeheven worden en bij de parochie Sint-Michiel te Sint-Michiels gevoegd worden.

Op vraag van de pastoor heb ik onderzocht om naar aanleiding van deze samenvoegingen de naam van de parochie Sint-Michel te Sint-Michiels te wijzigen naar parochie Emmaüs.

In een decreet van 16 maart 2022 heb ik beslist met ingang van 1 juli 2022 de naam van de parochie Sint-Michiel te Sint-Michiels te wijzigen naar parochie Emmaüs te Sint-Andries – Sint-Michiels.

Binnen de 10 nuttige dagen na deze betekening kan de herroeping van de decreten aan mij gevraagd worden overeenkomstig canon 1734.

Ik hoop dat deze beslissing bijdraagt tot steeds verder groeiende samenwerking binnen de Pastorale Eenheid Emmaüs Sint-Andries – Sint-Michiels.

Dankbaar voor uw gelovige inzet, groet ik u van harte,

Brugge, 16 maart 2022,
+ Lode Aerts
Bisschop van Brugge

 

 

Mededelingen Kerkenplan Emmaüs