Nieuwe privacy-wetgeving

Nieuws

Op 25 mei treedt de nieuwe privacy-wetgeving in voege, en die heeft ook gevolgen voor onze parochiewerking. Voortaan kunnen wij in het Parochieblad niet zomaar zonder toestemming alle namen publiceren van kinderen die gedoopt worden, koppels die kerkelijk huwen, mensen die overleden zijn en in één van onze kerken begraven worden en mensen voor wie een gedachtenismis aangevraagd is. Die mensen of hun ouders of nabestaanden moeten daar voortaan expliciet mee instemmen. Dat geldt ook voor de mondelinge mededelingen aan het eind van elke weekendviering.

Voortaan zullen wij telkens om dat akkoord vragen, en kan het dus gebeuren dat bepaalde geboorten, huwelijken, overlijdens of gedachtenisvieringen niet meer met de naam erbij vermeld worden.

Nieuwe privacy-wetgeving