Oasemoment 27 februari

Nieuws

Op donderdagavond 27 februari plant onze Emmaüsparochie weer een Oasemoment in de Sint-Willibrordkerk. ‘Bekoord in de woestijn’ wordt het thema van dit ingetogen gebedsmoment.

Het Oasemoment vindt elke maand plaats op de vierde donderdagavond van de maand, en deze keer valt die vierde donderdag op de dag na Aswoensdag. Het Oasemoment blikt al vooruit naar het evangelie van de eerste zondag van de Vasten, waar Jezus net voor hij uit de anonimiteit zal treden zwaar bekoord wordt in de woestijn, tot driemaal toe.

Het is een zeer herkenbaar verhaal, want iedere mens moet wel door een woestijn van bekoringen. Ze verplichten ons om keuzes te maken, keuzes die ons tot de mens kunnen maken die wij willen zijn.

Dat maakt de Veertigdagentijd tot zo’n rijke tijd: wie bereid is zich niet te laten leven maar zélf zijn keuzes te bepalen, vindt in de woestijn van de Veertigdagentijd de ideale gelegenheid om scherp te stellen op waar het in zijn leven echt om gaat.

En zo wordt het komend Oasemoment een bezinning over niet zozeer de bekoringen, maar eerder over hoe we met die bekoringen kunnen omgaan, over de kansen die de Veertigdagentid ons daartoe geeft. En zo wordt nadenken over de Vasten een héél hoopgevend verhaal.

Het Oasemoment vindt plaats op donderdagavond 27 februari om 19 uur in de weekkapel van de Sint-Willibrordkerk (Keurvorst Karel Theodoorstraat 2, Sint-Andries). Wie het voordien al stil wil maken, is al vanaf 18.30 uur welkom.

 

Oasemoment 27 februari